Verdwijnen en uitzetten van otters

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De otter is in de 20e eeuw uit Nederland verdwenen door waterverontreiniging en verstoring. In het kader van het soortbeschermingsplan uit 1989 zijn in 2002 otters uitgezet.

Ontwikkeling

In de negentiende eeuw kwamen otters in het hele land voor. In de eerste helft van de twintigste eeuw verdween de otter uit veel gebieden door vervolging. Vanaf 1942 werd de jacht in het grootste deel van Nederland gesloten en kon de populatie zich enigszins herstellen. Omstreeks 1962 werd het aantal otters geschat op circa 300. Maar daarna nam de populatie otters opnieuw in aantal af. De laatste otter werd in 1989 in Oosterbierum dood aangetroffen in een fuik.Otters zijn oeverbewoners van waterrijke gebieden. Oorzaken van de verdwijning zijn verlies aan geschikt leefgebied, waterverontreiniging met PCB's en verstoring door pleziervaart en sportvisserij. Het soortbeschermingsplan uit 1989 noemt tal van maatregelen om het leefgebied van otters te verbeteren. Ook is daarin sprake van het opnieuw uitzetten van otters. In juli 2002 zijn er zeven otters in de Weerribben in Noordwest-Overijssel uitgezet die afkomstig zijn uit Letland en Tsjechië en van een fokprogramma van Finse otters in Zweden. De otter staat op de Rode Lijst van zoogdieren.

Bronnen

  • Broekhuizen, S., B. Hoekstra, V. van Laar, C. Smeenk en J.B.M. Thissen (1992). Atlas van de Nederlandse Zoogdieren. Stichting Uitgeverij Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging. Utrecht.
  • LNV (1989). Beschermingsplan otter. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Den Haag.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
Uit de verspreidingskaarten in de Atlas van de Nederlandse Zoogdieren zijn de aantallen uurhokken (hokken van 5 bij 5 kilometer) afgeleid per periode.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
18
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
17
versie‎
16
versie‎
15
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03
versie‎
02

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Verdwijnen en uitzetten van otters (indicator 1072, versie 02,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.