Kosten en financiering

Marktaandeel Nederlandse zeehavens, 2002 - 2011

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het marktaandeel van de Rotterdamse en Amsterdamse zeehavens in de totale overslag in de Hamburg-Le Havrerange laat tussen 2002 en 2011 een stabiel beeld zien. Het marktaandeel schommelt tussen de 44% en 48%.

Zeehavens van Hamburg tot en met Le Havre

De Hamburg-Le Havre range omvat het aandeel van de goederenoverslag in de zeehavens tussen Hamburg en Le Havre. De volgende havens worden meegeteld:

  • Vlaamse zeehavens: Antwerpen, Gent, Zeebrugge,
  • Nederlandse zeehavens: Rotterdam, Amsterdam
  • Duitse zeehavens: Hamburg, Bremen
  • Franse zeehavens: Le Havre, Duinkerken

Marktaandeel Nederlandse zeehavens vrijwel stabiel

Het marktaandeel van de Nederlandse zeehavens Rotterdam en Amsterdam in de totale overslag in de Hamburg-Le Havrerange laat tussen 2002 en 2011 een stabiel beeld zien met 45% tot 48%.

Beleidsdoelstellingen Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

De indicator verwijst naar de volgende doelen en nationale belangen:

  • Vergroten van de concurrentiekracht door het versterken van de ruimtelijk-economische structuur van Nederland
  • Nationaal belang 1: Een excellent ruimtelijk-economische structuur van Nederland door een aantrekkelijk vestigingsklimaat in en goede bereikbaarheid van stedelijke regio's met een concentratie van topsectoren.


De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte heeft de ambitie om Nederland tot de top 10 van meest concurrerende economie├źn van de wereld te laten behoren, waarbij een kwalitatief hoogwaardig vestigingsklimaat voor internationaal opererende bedrijven centraal staat. De structuurvisie noemt het belang van krachtige regio's met een goede 'quality of life', een optimale bereikbaarheid en goede verbindingen met Europa en de rest van de wereld.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Marktaandeel Nederlandse zeehavens

Omschrijving

De ontwikkeling van het marktaandeel Nederlandse zeehavens in de Hamburg-LeHavre range

Verantwoordelijk instituut

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), auteur: Peter Jorritsma

Geografisch verdeling

Nederland

Achtergrondliteratuur

Nationale Havenraad, 2011 (gegevens 2002-2010). Diverse havenbedrijven (cijfer 2011).

Opmerking

Nationale Havenraad is per 1 januari 2012 opgeheven.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2012). Marktaandeel Nederlandse zeehavens, 2002 - 2011 (indicator 2154, versie 01 , 20 september 2012 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.