Werken en economie

Nederlandse in- en uitvoer, 1990-2001*

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.
    1990 1995 1998 1999 2000* 2001*
 
  % verandering ten opzichte van voorgaande jaar1)
Invoer goederen en diensten 3,6 10,6 8,5 5,8 10,6 1,9
w.v. consumptieve bestedingen 2,4 5,5 8,3 8,1 9,8 1,0
  investeringen in vaste activa 3,6 12,3 5,2 8,9 9,9 -3,1
 
Uitvoer goederen en diensten 5,5 8,8 7,4 5,1 10,9 1,7
Invoer goederen, totaal 5,4 12,3 8,3 5,5 10,3 1,4
Uitvoer goederen, totaal2) 4,9 9,6 7,4 4,4 11,5 1,9
 
  miljard euro
Handelsbalans 8,3 18,0 19,2 16,2 20,4 22,8
 
Bron: CBS. CBS/MC/okt02
1) Volumemutaties.
2) Exclusief energie.

Toelichting

Nederland heeft een zeer open economie. Veel goederen en diensten worden in- en uitgevoerd. Per saldo is Nederland al jaren een netto-exporteur. Dit komt door de geografische ligging van Nederland met zijn bereikbare havens en een omvangrijk, hoogontwikkeld en goed bereikbaar achterland. Sectoren die relatief veel van hun productie in het buitenland afzetten zijn de landbouw en industrie.

Methodiek

Onlangs heeft een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen. De gereviseerde cijfers zijn inmiddels beschikbaar vanaf 1987. In de loop van 2002 komen de cijfers vanaf 1969 beschikbaar.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over de Nationale rekeningen is te vinden in De Nederlandse economie (CBS, 2002) en Statline (CBS).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Nederlandse in- en uitvoer, 1990-2001* (indicator 0003, versie 03 , 7 oktober 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.