Nederlandse in- en uitvoer, 1990-2008

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Een verder herstel van de wereldeconomieën de eerste drie kwartalen heeft gezorgd voor een groei van de Nederlandse in- en uitvoer in 2008 ten opzichte van 2007. In het vierde kwartaal van 2008 is door de wereldwijde crisis een totaal ander beeld ontstaan.

 19901995200020052007*2008*
       
 volume-index (2000=100)  
       
Invoer goederen en diensten48,263,5100116,5133,3138,3
w.v.consumptiegoederen65,769,610098,3106,7110,5
 investeringsgoederen45,355,710099,8125,3131,8
       
Uitvoer goederen en diensten48,565,6100119,4136,7140,4
       
Invoer goederen, totaal 1)47,062,7100120,9141,9147,2
       
Uitvoer goederen, totaal 1)47,064,9100121,8142,3145,3
       
 miljard euro    
       
Handelsbalans9,317,323,243,849,149,8
       
Bron: CBS (2009).CBS/CLO/feb10/0003
1) Exclusief energie.

Handel: groei zet door in 2008

De wereldeconomie is vooral in de eerste drie kwartalen van 2008 verder aangetrokken ten opzichte van 2007. Zowel de volume-index van de invoer als van de uitvoer van goederen en diensten namen, ondanks de wereldcrisis die in het laatste kwartaal van 2008 duidelijk werd, voor geheel 2008 nog toe, met respectievelijk 3,8% en 2,7%. De handelsbalans is in 2008 ten opzichte van 2007 met een kleine 1 miljard euro toegenomen.

Nederland als handelsnatie

Nederland heeft een zeer open economie. Veel goederen en diensten worden in- en uitgevoerd. Dit komt door de geografische ligging van Nederland met zijn bereikbare havens en een omvangrijk, hoogontwikkeld en goed bereikbaar achterland. Per saldo is Nederland al jaren een netto-exporteur. Sectoren die relatief veel van hun productie in het buitenland afzetten zijn de landbouw en industrie.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Nederlandse in- en uitvoer
Omschrijving
Verandering van de waarden van in- en uitvoer ten opzichte van 1990.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
Onderzoeksbeschrijvingen binnen het systeem van de Nationale rekeningen
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Opmerking
Onlangs heeft een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen. De cijfers over de voorgaande jaren zijn teruggerekend tot 1967.
Betrouwbaarheidscodering
C

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
23
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
22
versie‎
21
versie‎
20
versie‎
19
versie‎
18
versie‎
17
versie‎
16
versie‎
15
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Nederlandse in- en uitvoer, 1990-2008 (indicator 0003, versie 10,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.