Nederlandse in- en uitvoer, 1990-2006

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Een verder herstel van de wereldeconomie heeft gezorgd voor een groei van de Nederlandse in- en uitvoer in 2006 ten opzichte van 2005.

 19901995200020042005*2006*
       
 volume-index (1990=100)    
       
Invoer goederen en diensten100131,7207,5229,4241,9261,6
w.v.consumptiegoederen100106,4147,9143,5142,5146,7
 investeringsgoederen100121,8215,5210,6223,5262,7
       
Uitvoer goederen en diensten100135,3206,2232,4246,0263,3
       
Invoer goederen, totaal 1)100133,3213,2243,5258,2282,1
       
Uitvoer goederen, totaal 1)100137,1209,6241,1255,8276,7
       
 miljard euro    
       
Handelsbalans9,317,323,236,240,539,8
       
Bron: CBS (2007).CBS/MNC/dec07/0003
1) Exclusief energie.

Handel: groei zet door in 2006

De wereldeconomie is in 2006 verder aangetrokken ten opzichte van 2005. Zowel de volume-index van de invoer als van de uitvoer van goederen en diensten namen toe, met respectievelijk 8,1% en 7,0%. De handelsbalans is in 2006 is ongeveer op het zelfde positieve niveau van 40 miljard euro gebleven als in 2005.

Nederland als handelsnatie

Nederland heeft een zeer open economie. Veel goederen en diensten worden in- en uitgevoerd. Dit komt door de geografische ligging van Nederland met zijn bereikbare havens en een omvangrijk, hoogontwikkeld en goed bereikbaar achterland. Per saldo is Nederland al jaren een netto-exporteur. Sectoren die relatief veel van hun productie in het buitenland afzetten zijn de landbouw en industrie.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
Er heeft onlangs een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen. De cijfers over de voorgaande jaren zijn teruggerekend tot 1987.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
23
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
22
versie‎
21
versie‎
20
versie‎
19
versie‎
18
versie‎
17
versie‎
16
versie‎
15
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Nederlandse in- en uitvoer, 1990-2006 (indicator 0003, versie 08,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.