Nederlandse in- en uitvoer, 1990-2004

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Herstel van de wereldeconomie heeft gezorgd voor een groei van de Nederlandse in- en uitvoer in 2004 ten opzichte van 2003.

 200120022003*2004*
     
 percentuele verandering t.o.v. voorgaande jaar 1)
     
Invoer goederen en diensten.0,32,07,8
w.v.consumptiegoederen.2,00,1-5,6
 investeringsgoederen.-0,64,45,5
     
Uitvoer goederen en diensten.0,92,08,5
     
Invoer goederen, totaal 2).0,43,69,0
     
Uitvoer goederen, totaal 2).1,32,79,4
    
 miljard euro  
     
Handelsbalans25,930,333,135,5
     
Bron: CBS (2005).CBS/MC/sep05/0003
1) Op basis van volumeprijzen.
2) Exclusief energie.

Handel: herstel van groei in 2004

De wereldeconomie is in 2004 flink aangetrokken ten opzichte van 2003. Zowel de invoer als de uitvoer van goederen en diensten namen toe, met respectievelijk 7,8% en 8,5%. De handelsbalans is in 2004 verder toegenomen tot een positief saldo van 35,5 miljard euro.

Nederland als handelsnatie

Nederland heeft een zeer open economie. Veel goederen en diensten worden in- en uitgevoerd. Per saldo is Nederland al jaren een netto-exporteur. Dit komt door de geografische ligging van Nederland met zijn bereikbare havens en een omvangrijk, hoogontwikkeld en goed bereikbaar achterland. Sectoren die relatief veel van hun productie in het buitenland afzetten zijn de landbouw en industrie.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over de Nationale rekeningen is te vinden in De Nederlandse economie (CBS, 2002) en StatLine (CBS).

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
Onlangs heeft een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen over het jaar 2001. De cijfers over de voorgaande jaren zullen worden teruggerekend tot 1969. Deze reeks is nog niet beschikbaar.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
23
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
22
versie‎
21
versie‎
20
versie‎
19
versie‎
18
versie‎
17
versie‎
16
versie‎
15
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Nederlandse in- en uitvoer, 1990-2004 (indicator 0003, versie 06,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.