Nederlandse in- en uitvoer, 1995-2013

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2013 is het handelssaldo sterk gestegen en bedroeg 66,4 miljard euro. Dit was ruim 8 miljard euro meer dan in 2012. Vanaf 1995 is het handelssaldo gestaag toegenomen met een kleine terugval in 2009 vanwege de wereldwijde economische crisis. Het betreft in deze indicator voorlopige cijfers.

 1995*2000*2005*20102012*2013*
       
 volume-index (2010=100)  
       
Invoer goederen en diensten47,373,785,4100106,4107,3
w.v.Consumptiegoederen...10099,897,4
 Investeringsgoederen...100111,5110,0
       
Uitvoer goederen en diensten49,573,396,6100107,8110,0
       
Invoer goederen, totaal 1)...100105,8106,5
       
Uitvoer goederen, totaal 1)...100107,6109,3
       
 miljard euro    
       
Handelsbalans20,829,443,752,858,266,4
       
Bron: CBS (2014).CBS/CLO/dec14/0003
1) Inclusief energie (zie technische toelichting).
* Voorlopig cijfer.

Handel: wederom groei in 2013

De uitvoer van goederen en diensten groeide in 2013 een stuk minder dan in 2012. De groei van zowel de wederuitvoer als de uitvoer van Nederlandse producten viel terug. De groei van de uitvoer van Nederlandse producten kwam niet boven de 1 procent uit. In het algemeen werd de groei van de uitvoer onder meer gedrukt door een krimp van de uitvoer van chemische en farmaceutische producten en van elektrotechnische en optische apparaten. Een kwart van alle uitvoer betreft dit soort producten. Verder groeide de uitvoer van delfstoffen (voornamelijk aardgas), aardolieproducten, voedingsmiddelen, en dranken en tabak wel behoorlijk. Fors was ook de uitvoergroei van textiel, kleding en lederwaren, rubber, kunststof en mineralen. De invoer van goederen en diensten groeide met 0,9 procent. Mede door de belangrijke rol van de wederuitvoer loopt de ontwikkeling van de invoer grotendeels gelijk met die van de uitvoer.

Nederland als handelsnatie

Nederland heeft een zeer open economie. Veel goederen en diensten worden in- en uitgevoerd. Dit komt door de geografische ligging van Nederland met zijn bereikbare havens en een omvangrijk, hoogontwikkeld en goed bereikbaar achterland. Per saldo is Nederland al jaren een netto-exporteur. Sectoren die relatief veel van hun productie in het buitenland afzetten zijn de landbouw en industrie.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Nederlandse in- en uitvoer
Omschrijving
Verandering van de waarden van in- en uitvoer ten opzichte van het basisjaar.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
Onderzoeksbeschrijvingen binnen het systeem van de Nationale rekeningen
Basistabel
StatLine: Nationale rekeningen; opbouw binnenlands product (bbp)
De gegevens in StatLine lopen tot en met 2012 De tabel wordt later geactualiseerd wanneer de revisie is afgerond.
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Opmerking
Onlangs heeft een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen. De cijfers over de voorgaande jaren zijn teruggerekend tot 1995.
De gegevens zijn sinds versie 15 niet meer exclusief energie te geven.
Betrouwbaarheidscodering
C

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
23
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
22
versie‎
21
versie‎
20
versie‎
19
versie‎
18
versie‎
17
versie‎
16
versie‎
15
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Nederlandse in- en uitvoer, 1995-2013 (indicator 0003, versie 15,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.