Nederlandse in- en uitvoer, 2005-2020

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2020 is het handelssaldo met bijna 3,6 miljard gestegen naar 83,3 miljard euro. De toename van het handelssaldo was het resultaat van een toename van het saldo van de goederen (+4,6mld) en een afname van dat bij de diensten (-1,1mld). De uitvoer van goederen en diensten is in 2020 met 4,9 procent gekrompen met daartegenover een importdaling van 5,5 procent

.

    2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020*
                   
    volume-index (2015=100)        
Invoer van goederen en diensten                
  Totaal 1) 67,6 77,9 100 98,0 104,1 109 112,5 106,3
  Goederen 72,6 83,6 100 105,4 111,4 115,9 121,9 119,1
  Diensten 55,6 64,8 100 82,3 88,4 94,3 92,6 79,5
                   
Uitvoer goederen en diensten                
  Totaal 1) 69,6 80,0 100 101,7 108,3 113,0 115,2 109,6
  Totaal goederen 73,3 83,7 100 104,4 110,7 114,1 115,6 113,5
  Uitvoer goederen uit productie 81,7 84,6 100 102,9 107,5 109,9 106,8 102,5
  Wederuitvoer 64,8 82,8 100 105,9 113,9 118,4 124,7 124,9
  Diensten 58,6 69,4 100 94,2 101,7 109,8 114,1 99,3
                   
    miljard euro            
Handelsbalans                
  Totaal 46,6 51,7 51,8 72,3 79,4 81,6 79,7 83,3
  Goederen 47,8 50,4 65,4 65,7 71,9 71,6 60,1 64,7
  Diensten -1,2 1,3 -13,7 6,6 7,4 10,0 19,6 18,5
                   
Bron: CBS               CBS/okt2021
1) Inclusief energie (zie technische toelichting).              
* Voorlopig cijfer.                

Dienstenexport daalt, goederenexport neemt toe

De dienstenhandel zag haar handelsbalans in 2020 met 5,6 procent afnemen. De diensten werden, met een exportdaling van 13 procent en een daling van de import van 14,1 procent, hard geraakt. Veel werd veroorzaakt door coronamaatregelen. Een groot deel van de daling bij de dienstenexport kwam door de maatregelen voor het reisverkeer. Er kwamen minder buitenlandse vakantiegangers, dagjesmensen en zakenreizigers naar Nederland waardoor de totale uitgaven tijdens hun verblijf of bezoek ook lager waren dan in 2019. Door de sterke afname van het toerisme werden ook andere diensten zoals bemiddelingsdiensten voor reizen, R&D en vervoersdiensten geraakt. De daling van de vervoersdiensten zat vooral bij het passagiersvervoer van de luchtvaart.
De export van het gebruik van intellectueel eigendom was de enige groeier in de top-5 van de dienstensoorten. Veelal hadden bedrijven die zich bezighouden met de distributie van audiovisuele producten zoals streamingdiensten van muziek, films en series profijt van de situatie.
Bij de goederenhandel nam de handelsbalans met 7,7 procent toe. De export van Nederlandse producten nam af met 1,8 procent, de import met 2,3 procent. De afname bij zowel de export als de import is vooral te zien bij de aardolieproducten en de transportmiddelen. Bij de export had men verder ook te kampen met fors lagere handelsprijzen. Vooral de prijzen van olie en gas waren lager.

Wederuitvoer, weinig progressie

De wederuitvoer maakte in 2020 met een groei van 0,2 procent ook weinig progressie. In de jaren vóór de coronapandemie groeide de wederuitvoer gestaag, in 2019 nog met 5,3 procent. Wederuitvoer betreft de uitvoer van eerder ingevoerde vaak kant- en klare producten. Daaraan vinden slechts beperkte bewerkingen in Nederland plaats. De wederuitvoer groeit al jaren sneller dan de uitvoer van in Nederland geproduceerde goederen. Fragmentatie van wereldwijde productieprocessen leidt ertoe dat de productie van een specifiek goed in toenemende mate in meerdere landen plaatsvindt. Goederen (halffabricaten, tussenproducten) worden hierdoor steeds vaker in- en uitgevoerd voor nog een kleine bewerking in Nederland voordat ze aan consumptie toe zijn. Ondanks de relatief lage bijdrage aan de Nederlandse economie is wederuitvoer van aanzienlijk belang omdat het veelal om grote stromen gaat.

Nederland als handelsnatie

Normaal gesproken heeft Nederland een zeer open economie. Veel goederen en diensten worden in- en uitgevoerd. Dit komt door de geografische ligging van Nederland met zijn bereikbare Rotterdamse havens en een omvangrijk, hoogontwikkeld en goed bereikbaar achterland. Per saldo is Nederland al jaren een netto-exporteur. Sectoren die relatief veel van hun productie in het buitenland afzetten zijn de landbouw en de industrie.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Nederlandse in- en uitvoer
Omschrijving
Verandering van de waarden van in- en uitvoer ten opzichte van het basisjaar.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
Onderzoeksbeschrijvingen binnen het systeem van de Nationale rekeningen
Basistabel
StatLine: Opbouw binnenlands product (bbp); nationale rekeningen (CBS, 2020a)
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Opmerking
In 2018 heeft een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen. De cijfers over de voorgaande jaren zijn teruggerekend tot 1995.
De gegevens zijn sinds versie 15 niet meer exclusief energie te geven.
Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
23
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
22
versie‎
21
versie‎
20
versie‎
19
versie‎
18
versie‎
17
versie‎
16
versie‎
15
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Nederlandse in- en uitvoer, 2005-2020 (indicator 0003, versie 21,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.