Werken en economie

Nederlandse in- en uitvoer, 1990-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Door de terugval in de wereldeconomie in 2002 trad er geen groei op van de Nederlandse in- en uitvoer ten opzichte van 2001.

  1990 1995 1998 1999 2000 2001* 2002*
               
  percentuele verandering ten opzichte van    
  voorgaande jaar 1)        
Invoer goederen en diensten 3,6 10,6 8,5 5,8 10,5 2,4 -0,2
w.v. Consumptiegoederen 2,4 5,5 8,3 8,1 7,9 2,9 1,2
  Investeringsgoederen 3,6 12,3 5,2 8,9 3,9 -1,9 -5,7
 
Uitvoer goederen en diensten 5,5 8,8 7,4 5,1 11,3 1,7 0,1
Invoer goederen, totaal 2) 5,4 12,3 8,3 5,5 10,6 1,7 -1,1
Uitvoer goederen, totaal 2) 4,9 9,6 7,4 4,4 11,9 1,5 -0,5
               
  miljard euro          
Handelsbalans 8,3 18,0 19,2 16,2 21,0 22,5 22,7
 
Bron: CBS (2003). CBS/MC/aug03/0003
1) Op basis van volumeprijzen.
2) Exclusief energie.

Groei handel stagneert

De terugval in de wereldeconomie heeft er in 2002 toe geleid dat er geen groei optrad van de Nederlandse in- en uitvoer, terwijl er in 2000 nog een groei van meer dan 10% optrad.

Nederland als handelsnatie

Nederland heeft een zeer open economie. Veel goederen en diensten worden in- en uitgevoerd. Per saldo is Nederland al jaren een netto-exporteur. Dit komt door de geografische ligging van Nederland met zijn bereikbare havens en een omvangrijk, hoogontwikkeld en goed bereikbaar achterland. Sectoren die relatief veel van hun productie in het buitenland afzetten zijn de landbouw en industrie.

Methodiek

Onlangs heeft een herberekening, een zogenaamde revisie, plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen. De gereviseerde cijfers zijn inmiddels beschikbaar vanaf 1987. In de loop van 2002 komen de cijfers vanaf 1969 beschikbaar.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over de Nationale rekeningen is te vinden in De Nederlandse economie (CBS, 2002) en Statline (CBS).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2003). Nederlandse in- en uitvoer, 1990-2002 (indicator 0003, versie 04 , 22 augustus 2003 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.