Werken en economie

Nederlandse in- en uitvoer, 1990-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Door de terugval in de wereldeconomie is groei van de de Nederlandse uitvoer in 2003 ten opzichte van 2002 verder afgenomen. De invoer bleef op hetzelfde niveau.

  1990    1995    1999    2000    2001    2002*    2003*
               
  percentuele verandering t.o.v. voorgaande jaar 1)  
               
Invoer goederen en diensten 3,6 10,6 5,8 10,5 2,2 0,8 0,6
w.v. consumptiegoederen 2,4 5,5 8,1 7,9 7,9 0,6 -1,2
  investeringsgoederen 3,6 12,3 8,9 3,9 -1,4 -2,4 4,7
               
Uitvoer goederen en diensten 5,5 8,8 5,1 11,3 1,6 0,8 0,0
               
Invoer goederen, totaal 2) 5,4 12,3 5,5 10,6 1,6 -0,2 1,0
               
Uitvoer goederen, totaal 2) 4,9 9,6 4,4 11,9 1,3 0,2 0,3
             
  miljard euro          
               
Handelsbalans 8,3 18,0 16,2 21,0 22,7 22,7 22,9
               
Bron: CBS (2004). CBS/MC/sep04/0003
1) Op basis van volumeprijzen.
2) Exclusief energie.

Groei handel stagneert

Door de terugval in de wereldeconomie is de groei van de uitvoer in 2003 ten opzichte van 2002 verder afgenomen. De invoer bleef op hetzelfde niveau. In 2000 was er nog sprake een groei van zowel de in- als uitvoer van meer dan 10%.

Nederland als handelsnatie

Nederland heeft een zeer open economie. Veel goederen en diensten worden in- en uitgevoerd. Per saldo is Nederland al jaren een netto-exporteur. Dit komt door de geografische ligging van Nederland met zijn bereikbare havens en een omvangrijk, hoogontwikkeld en goed bereikbaar achterland. Sectoren die relatief veel van hun productie in het buitenland afzetten zijn de landbouw en industrie.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over de Nationale rekeningen is te vinden in De Nederlandse economie (CBS, 2002) en StatLine (CBS).

Technische toelichting

Technische toelichting

Onlangs heeft een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen. De gereviseerde cijfers zijn inmiddels beschikbaar vanaf 1969.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2004). Nederlandse in- en uitvoer, 1990-2003 (indicator 0003, versie 05 , 13 september 2004 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.