Werken en economie

Nederlandse in- en uitvoer, 1990-2007

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Een verder herstel van de wereldeconomie heeft gezorgd voor een groei van de Nederlandse in- en uitvoer in 2007 ten opzichte van 2006.

  1990 1995 2000 2005 2006* 2007*
             
  volume-index (1990=100)        
             
Invoer goederen en diensten 100 131,7 207,5 241,9 261,6 276,8
w.v. consumptiegoederen 100 106,4 147,9 141,4 146,2 152,7
  investeringsgoederen 100 121,8 215,5 219,2 259,3 262,3
             
Uitvoer goederen en diensten 100 135,3 206,2 246,2 264,1 281,2
             
Invoer goederen, totaal 1) 100 133,3 213,2 257,8 283,4 302,6
             
Uitvoer goederen, totaal 1) 100 137,1 209,6 255,8 278,4 296,6
             
  miljard euro        
             
Handelsbalans 9,3 17,3 23,2 43,8 43,4 48,7
             
Bron: CBS (2008). CBS/MNC/nov08/0003
1) Exclusief energie.

Handel: groei zet door in 2007

De wereldeconomie is in 2007 verder aangetrokken ten opzichte van 2006. Zowel de volume-index van de invoer als van de uitvoer van goederen en diensten namen toe, met respectievelijk 5,8% en 6,5%. De handelsbalans is in 2007 ten opzichte van 2006 met ongeveer 5 miljard euro toegenomen.

Nederland als handelsnatie

Nederland heeft een zeer open economie. Veel goederen en diensten worden in- en uitgevoerd. Dit komt door de geografische ligging van Nederland met zijn bereikbare havens en een omvangrijk, hoogontwikkeld en goed bereikbaar achterland. Per saldo is Nederland al jaren een netto-exporteur. Sectoren die relatief veel van hun productie in het buitenland afzetten zijn de landbouw en industrie.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Nederlandse in- en uitvoer

Omschrijving

Verandering van de waarden van in- en uitvoer ten opzichte van 1990.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Onderzoeksbeschrijvingen binnen het systeem van de Nationale rekeningen

Basistabel

Statline tabel: Macro-economie

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Gehanteerde begrippen binnen het systeem van de Nationale Rekeningen

Opmerking

Onlangs heeft een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen. De cijfers over de voorgaande jaren zijn teruggerekend tot 1987.

Betrouwbaarheidscodering

C

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2008). Nederlandse in- en uitvoer, 1990-2007 (indicator 0003, versie 09 , 14 november 2008 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.