Werken en economie

Nederlandse in- en uitvoer, 1990-2009

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De wereldwijde economische crisis heeft er voor gezorgd dat de Nederlandse in- en uitvoer in 2009 ten opzichte van 2008 sterk is gedaald. Het handelssaldo is van 48,6 miljard teruggevallen in 2008 naar 41,4 miljard in 2009.

  1990 1995 2000 2005 2008* 2009*
             
  volume-index (2000=100)    
             
Invoer goederen en diensten 48,2 63,5 100 116,5 138,5 126,5
w.v. consumptiegoederen 65,7 69,6 100 98,3 103,5 100,2
  investeringsgoederen 45,3 55,7 100 99,8 128,1 100,4
             
Uitvoer goederen en diensten 48,5 65,6 100 119,4 140,1 129,0
             
Invoer goederen, totaal 1) 47,0 62,7 100 120,9 147,0 131,8
             
Uitvoer goederen, totaal 1) 47,0 64,9 100 121,8 144,7 131,7
             
  miljard euro        
             
Handelsbalans 9,3 17,3 23,2 43,8 48,6 41,4
             
Bron: CBS (2010). CBS/CLO/okt10/0003
1) Exclusief energie.

Handel: daling zet door in 2009

De daling van de wereldeconomie, begonnen in het vierde kwartaal van 2008, heeft zich vooral in de eerste helft van 2009 doorgezet. In de tweede helft van 2009 zwakte de daling af. Zowel de volume-index van de invoer als van de uitvoer van goederen en diensten namen voor geheel 2009 fors af, met respectievelijk 8,5% en 7,9%. De handelsbalans is in 2009 ten opzichte van 2008 met ongeveer 7 miljard euro afgenomen.

Nederland als handelsnatie

Nederland heeft een zeer open economie. Veel goederen en diensten worden in- en uitgevoerd. Dit komt door de geografische ligging van Nederland met zijn bereikbare havens en een omvangrijk, hoogontwikkeld en goed bereikbaar achterland. Per saldo is Nederland al jaren een netto-exporteur. Sectoren die relatief veel van hun productie in het buitenland afzetten zijn de landbouw en industrie.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Nederlandse in- en uitvoer

Omschrijving

Verandering van de waarden van in- en uitvoer ten opzichte van 1990.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Onderzoeksbeschrijvingen binnen het systeem van de Nationale rekeningen

Basistabel

StatLine: Macro-economie

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Gehanteerde begrippen binnen het systeem van de Nationale Rekeningen en de publicatie De Nederlandse economie 2009.

Opmerking

Onlangs heeft een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen. De cijfers over de voorgaande jaren zijn teruggerekend tot 1967.

Betrouwbaarheidscodering

C

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2010). Nederlandse in- en uitvoer, 1990-2009 (indicator 0003, versie 11 , 26 oktober 2010 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.