Werken en economie

Nederlandse in- en uitvoer, 1995-2010

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het herstel van de wereldhandel veroorzaakte een forse groei van de Nederlandse in- en uitvoer in 2010 ten opzichte van 2009. Het handelssaldo is na een terugval naar 38,8 miljard in 2009 weer omhoog geklommen naar 43,9 miljard in 2010.

  1995 2000 2005 2008 2009* 2010*
             
  volume-index (2005=100)    
             
Invoer goederen en diensten 54,5 85,8 100 117,6 108,2 119,6
w.v. consumptiegoederen 69,5 101,1 100 107,3 101,8 103,8
  investeringsgoederen 55,6 98,3 100 125,0 103,8 116,0
             
Uitvoer goederen en diensten 55,0 83,7 100 116,4 107,0 118,6
             
Invoer goederen, totaal 1) 51,9 82,7 100 120,0 108,3 122,1
             
Uitvoer goederen, totaal 1) 53,2 82,1 100 117,3 106,6 120,1
             
  miljard euro        
             
Handelsbalans 17,3 23,2 43,8 49,4 38,8 43,9
             
Bron: CBS (2011a). CBS/CLO/okt11/0003
1) Exclusief energie.

Handel: herstel in 2010

Het herstel van de wereldhandel in 2010 veroorzaakte een forse groei van de export, waardoor de Nederlandse economie weer groeide. Het volume van de uitvoer nam in 2010 toe met 10,8 procent ten opzichte van een jaar eerder. Ook het volume van de invoer van goederen en diensten steeg in 2010 en wel met 10,6 procent. De handelsbalans is in 2010 ten opzichte van 2009 met ongeveer 5 miljard euro toegenomen, dit is nog ruim lager dan het handelssaldo in 2008.

Nederland als handelsnatie

Nederland heeft een zeer open economie. Veel goederen en diensten worden in- en uitgevoerd. Dit komt door de geografische ligging van Nederland met zijn bereikbare havens en een omvangrijk, hoogontwikkeld en goed bereikbaar achterland. Per saldo is Nederland al jaren een netto-exporteur. Sectoren die relatief veel van hun productie in het buitenland afzetten zijn de landbouw en industrie.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Nederlandse in- en uitvoer

Omschrijving

Verandering van de waarden van in- en uitvoer ten opzichte van 1990.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Onderzoeksbeschrijvingen binnen het systeem van de Nationale rekeningen

Basistabel

StatLine: Nationale rekeningen; opbouw binnenlands product (bbp)

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Gehanteerde begrippen binnen het systeem van de Nationale Rekeningen en de publicatie De Nederlandse economie 2009.

Opmerking

Onlangs heeft een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen. De cijfers over de voorgaande jaren zijn teruggerekend tot 1967.

Betrouwbaarheidscodering

C

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2011). Nederlandse in- en uitvoer, 1995-2010 (indicator 0003, versie 12 , 2 november 2011 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.