Werken en economie

Nederlandse in- en uitvoer, 1995-2011

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2011 is het handelssaldo wederom toegenomen. Na de terugval van het handelssaldo in 2009 is deze in 2010 en 2011 steeds verder teruggeveerd en in 2011 zelfs hoger dan voor de crisis. Het handelssaldo bedraagt in 2011 53,8 miljard.

  1995 2000 2005 2009 2010* 2011*
             
  volume-index (2005=100)    
             
Invoer goederen en diensten 54,5 85,8 100 109,3 120,4 124,8
w.v. Consumptiegoederen 69,5 101,1 100 103,8 106,7 106,0
  Investeringsgoederen 55,6 98,3 100 103,3 103,8 114,3
             
Uitvoer goederen en diensten 55,0 83,7 100 107,4 119,5 124,1
             
Invoer goederen, totaal 1) 51,9 82,7 100 108,6 122,1 127,3
             
Uitvoer goederen, totaal 1) 53,2 82,1 100 106,2 120,3 125,6
             
  miljard euro        
             
Handelsbalans 17,3 23,2 43,8 40,1 48,1 53,8
             
Bron: CBS (2012). CBS/CLO/feb13/0003
1) Exclusief energie.

Handel: wederom groei in 2011

De uitvoer kromp fors in 2009, herstelde in 2010 en kende ook in 2011 weer groei. De invoer ontwikkelde zich vrijwel synchroon met de uitvoer. De totale uitvoer zit al vanaf 2010 weer boven het niveau van 2008. Dat de uitvoer al boven het oude niveau ligt, komt vooral door het voorspoedige herstel van de wederuitvoer, die ook in 2010 al boven het niveau van 2008 is uitgestegen. De uitvoer van goederen uit eigen productie, waaraan Nederland aanzienlijk meer verdient, zat in 2011 maar 1,5 procent boven het niveau van 2008, de wederuitvoer bijna 12 procent. Het belang van de wederuitvoer is dus verder toegenomen.
De handelsbalans is in 2011 ten opzichte van 2010 met bijna 6 miljard euro toegenomen en komt nu uit op 53,8 miljard. Dit is hoger dan het niveau van het handelssaldo van voor de crisis.

Nederland als handelsnatie

Nederland heeft een zeer open economie. Veel goederen en diensten worden in- en uitgevoerd. Dit komt door de geografische ligging van Nederland met zijn bereikbare havens en een omvangrijk, hoogontwikkeld en goed bereikbaar achterland. Per saldo is Nederland al jaren een netto-exporteur. Sectoren die relatief veel van hun productie in het buitenland afzetten zijn de landbouw en industrie.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Nederlandse in- en uitvoer

Omschrijving

Verandering van de waarden van in- en uitvoer ten opzichte van 1990.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Onderzoeksbeschrijvingen binnen het systeem van de Nationale rekeningen

Basistabel

1 StatLine: Macro-economie invoer
2 StatLine: Macro-economie uitvoer

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Gehanteerde begrippen binnen het systeem van de Nationale Rekeningen en de publicatie De Nederlandse economie 2011.

Opmerking

Onlangs heeft een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen. De cijfers over de voorgaande jaren zijn teruggerekend tot 1967.

Betrouwbaarheidscodering

C

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2013). Nederlandse in- en uitvoer, 1995-2011 (indicator 0003, versie 13 , 26 februari 2013 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.