Werken en economie

Nederlandse in- en uitvoer, 2005-2019

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2019 is het handelssaldo met bijna 3 miljard gestegen naar 84,5 miljard euro. Vanaf 2016 stijgt het handelssaldo gestaag.

    2005 2010 2015 2017 2018 2019*
               
    volume-index (2015=100)    
Invoer van goederen en diensten            
  Totaal 1) 67,6 77,9 100 104,1 109,1 112,5
  Goederen 72,6 83,6 100 111,4 115,9 120,7
  Diensten 55,6 64,8 100 88,4 94,3 95,1
               
Uitvoer goederen en diensten            
  Totaal 1) 69,6 80 100 108,3 113,0 116,0
  Totaal goederen 73,3 83,7 100 110,7 114,1 116,5
  Uitvoer goederen uit productie 81,7 84,6 100 107,5 109,9 107,0
  Wederuitvoer 64,8 82,8 100 113,9 118,4 126,5
  Diensten 58,6 69,4 100 101,7 109,8 114,5
               
    miljard euro        
Handelsbalans            
  Totaal 46,7 51,7 51,8 79,4 81,6 84,5
  Goederen 47,8 50,4 65,4 71,9 71,6 68,2
  Diensten -1,2 1,3 -13,7 7,4 10,0 16,3
               
Bron: CBS           CBS/jan21
1) Inclusief energie (zie technische toelichting).          
* Voorlopig cijfer.            

Groei buitenlandse handel blijft achter

De uitvoer van goederen en diensten is in 2019 met 2,7 procent minder hard gegroeid dan een jaar eerder (4,3 procent). Dat komt vooral doordat de uitvoer van Nederlandse producten met 2,6 procent kromp. De wederuitvoer had met een groei van 6,8 procent de meeste progressie. De export van diensten nam met 4,3 procent toe.

Minder uitvoer van Nederlandse producten

Dat de uitvoer van Nederlandse producten kromp met 2,6 procent komt vooral door minder uitvoer van elektrotechnische machines en apparaten (bijvoorbeeld consumentenelektronica). Daarentegen zijn er wel meer chemische en aardolieproducten uitgevoerd.

Meer wederuitvoer door fragmentatie

In 2019 lijkt de enorme groei bij de wederuitvoer (6,8 procent) ten koste te gaan van de uitvoer van Nederlandse producten (-2,6 procent). Dat wil overigens niet zeggen dat de wederuitvoer het meest heeft bijgedragen aan de groei van het bruto binnenlands product (1,6 procent). Wederuitvoer betreft de uitvoer van eerder ingevoerde vaak kant- en klare producten. Daaraan vinden slechts beperkte bewerkingen in Nederland plaats. De wederuitvoer groeit al jaren sneller dan de uitvoer van in Nederland geproduceerde goederen. Fragmentatie van wereldwijde productieprocessen leidt ertoe dat de productie van een specifiek goed in toenemende mate in meerdere landen plaatsvindt. Goederen (halffabricaten, tussenproducten) worden hierdoor steeds vaker in- en uitgevoerd voor nog een kleine bewerking in Nederland voordat ze aan consumptie toe zijn. Ondanks de relatief lage bijdrage aan de Nederlandse economie is wederuitvoer van aanzienlijk belang omdat het om grote stromen gaat.

Nederland als handelsnatie

Nederland heeft een zeer open economie. Veel goederen en diensten worden in- en uitgevoerd. Dit komt door de geografische ligging van Nederland met zijn bereikbare Rotterdamse havens en een omvangrijk, hoogontwikkeld en goed bereikbaar achterland. Per saldo is Nederland al jaren een netto-exporteur. Sectoren die relatief veel van hun productie in het buitenland afzetten zijn de landbouw en de industrie.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Nederlandse in- en uitvoer

Omschrijving

Verandering van de waarden van in- en uitvoer ten opzichte van het basisjaar.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Onderzoeksbeschrijvingen binnen het systeem van de Nationale rekeningen

Basistabel

StatLine: Opbouw binnenlands product (bbp); nationale rekeningen (CBS, 2019a)

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Gehanteerde begrippen binnen het systeem van de Nationale Rekeningen en de publicatie De Nederlandse economie in 2019 (cbs.nl).

Opmerking

In 2018 heeft een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen. De cijfers over de voorgaande jaren zijn teruggerekend tot 1995.
De gegevens zijn sinds versie 15 niet meer exclusief energie te geven.

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2021). Nederlandse in- en uitvoer, 2005-2019 (indicator 0003, versie 20 , 18 januari 2021 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.