Biologische landbouw: aantal bedrijven en areaal, 1991-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

 Akkerbouw-Tuinbouw-BlijvendeGraasdier-Hokdier-CombinatiesTotaal
 bedrijvenbedrijventeeltbedrijvenbedrijvenvan  
   bedrijven  bedrijven 
 
 aantal bedrijven1) 
19919110639139-64439
1995106122401581283521
1998881034235310109705
1999851284737321132786
20001051445143431141906
200112014156507411591 024
 
 ha 
19913 0373221384 363-1 3679 227
19955 1173161755 383111 78712 790
19985 08332416311 234542 80119 661
19994 72249123112 818993 15021 511
20005 70470230916 1621423 85426 874
20016 86651832719 2922733 73331 009
        
Bron: CBS, LEI.CBS/MC/okt02
1) Geheel biologische bedrijven.

Ontwikkeling areaal biologische landbouw

Het areaal biologische landbouwgrond in het totale landbouwareaal is beperkt (1,6% in 2001), maar de groei is sterk. Tussen 2000 en 2001 nam de oppervlakte met 15% toe. Flevoland, Friesland en Gelderland hebben het grootste areaal biologische landbouw. In alle provincies, met uitzondering van Limburg, is het biologische areaal tussen 1995 en 2001 toegenomen.In vergelijking met andere Europese landen is de biologische landbouwsector in ons land klein. In andere landen zoals Oostenrijk (10%), Zwitserland (6,5%) en Zweden (3,5%) is het aandeel biologische landbouwgrond aanmerkelijk groter (Van der Linden, 1999).

Toelichting biologische landbouw

Bij de biologische landbouw wordt geen gebruik gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Daarnaast zijn er voorschriften voor het gebruik van krachtvoer en diergeneesmiddelen en voor de mogelijkheid voor dieren om naar buiten te gaan. Een landbouwbedrijf mag pas de producten als biologisch verkopen als het een omschakelingsperiode van één tot twee jaar heeft ondergaan en aan de normen van een Biologische voedingsmiddelen, 2000 - 2017 heeft voldaan.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer gegevens over het aantal biologische bedrijven de oppervlakten biologische landbouw zijn te vinden op Statline (CBS).

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
21
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Biologische landbouw: aantal bedrijven en areaal, 1991-2001 (indicator 0011, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.