Biologische landbouw: aantal bedrijven en areaal, 1991-2004

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Tussen 2003 en 2004 is het areaal biologische landbouwgrond met bijna 2 500 ha (6,3%) toegenomen. Flevoland, Gelderland en Friesland hebben het grootste areaal biologische landbouw. Bijna de helft van de biologische landbouwbedrijven zijn graasdierbedrijven.

 Akkerbouw-bedrijvenTuinbouw-bedrijvenBlijvende teeltbedrijvenGraasdier-bedrijvenHokdier-bedrijvenCombinaties van bedrijvenTotaal
        
 aantal bedrijven     
19919110639139-64439
1995106122401581283521
1996109128451881173554
1998881034235310109705
1999851284737321132786
20001051445143431141906
200112014156507411591 024
200215513768505461771 088
200317114373557521891 185
200418013577552591981 201
        
 ha      
19913 0373221384 363-1 3679 227
19955 1173161755 383111 78712 790
19964 5253702007 071132 15814 333
19985 08332416311 234542 80119 661
19994 72249123112 818993 15021 511
20005 70470230916 1621423 85426 874
20016 86651832719 2922733 73331 009
20028 59665044220 0493035 56035 599
20038 61071546822 3083094 96637 376
20049 49358444223 1753525 67339 720
        
Bron: CBS.CBS/MNC/nov05/0011

Areaal biologische landbouw neemt verder toe

Tussen 2003 en 2004 is het areaal biologische landbouwgrond met bijna 2 500 ha (6,3%) toegenomen. Het aandeel van de biologisch landbouw in het totale Nederlandse landbouwareaal is daarmee toegenomen van 1,9% tot 2,1%. In vergelijking met andere Europese landen is de biologische landbouwsector in ons land echter klein. In andere landen, zoals Oostenrijk (12%), Zwitserland (10%) en Italië (8%), is het aandeel biologische landbouwgrond flink groter (IFOAM (2005); Eurostat (2005)).

Areaal per provincie

Het grootste areaal biologische landbouw is in Flevoland (18%), Gelderland (14%) en Friesland (12%). In Utrecht (4%), Zeeland (3%) en Limburg (2%) is biologisch areaal in mindere mate aanwezig.

Vooral graasdierbedrijven

In 2004 zijn er 1 201 biologische landbouwbedrijven. In 2003 waren het er nog 1 185, in 2000 nog 906. Ook zijn nog 74 bedrijven in omschakeling. Bijna de helft van deze biologische bedrijven zijn bedrijven waar graasdieren worden gehouden: runderen, schapen, geiten, paarden en pony's.

Certificering

Bij de biologische landbouw wordt geen gebruik gemaakt van kunstmest en chemische gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast zijn er voorschriften voor het gebruik van krachtvoer en diergeneesmiddelen en voor de mogelijkheid voor dieren om naar buiten te gaan. Een landbouwbedrijf mag pas de producten als biologisch verkopen als het een omschakelingsperiode van één tot twee jaar heeft ondergaan en aan de normen van een biologisch certificeringsinstantie heeft voldaan.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer gegevens over o.a. het aantal biologische bedrijven de oppervlakten biologische landbouw zijn te vinden op StatLine (CBS).
  • Ook bij Biologica is er veel informatie te vinden over biologische landbouw.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
Naast de hier gepresenteerde CBS-cijfers over biologische landbouw zijn er ook soortgelijke cijfers die andere organisaties (SKAL, Eurostat, IFOAM) naar buiten brengen. De verschillen tussen de cijfers van het CBS en andere organisaties zijn voor een groot deel terug te voeren tot definitieverschillen.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
21
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Biologische landbouw: aantal bedrijven en areaal, 1991-2004 (indicator 0011, versie 06,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.