Compendium voor de Leefomgeving
460 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte
Natuurbeleid en natuurbescherming

Realisatie nieuwe EHS - agrarisch natuurbeheer

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.


De indicator 'Realisatie nieuwe EHS - agrarisch natuurbeheer' is vervallen.
Informatie hierover is opgenomen in de indicator

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.