Biologische landbouw: aantal bedrijven en areaal, 1991-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Tussen 2002 en 2003 is het areaal biologische landbouwgrond met 1,5 duizend ha toegenomen. Het aandeel van de biologisch landbouw in het totale Nederlandse landbouwareaal is met 1,8% aanmerkelijk kleiner dan in andere Europese landen.

 Akkerbouw-bedrijvenTuinbouw-bedrijvenBlijvende teeltbedrijvenGraasdier-bedrijvenHokdier-bedrijvenCombinaties van bedrijven     Totaal
        
 aantal bedrijven1)     
19919110639139-64439
1995106122401581283521
1999851284737321132786
20001051445143431141906
200112014156507411591 024
200215513768505461771 088
200317114373557521891 185
        
 ha      
19913 0373221384 363-1 3679 227
19955 1173161755 383111 78712 790
19994 72249123112 818993 15021 511
20005 70470230916 1621423 85426 874
20016 86651832719 2922733 73331 009
20028 59665044220 0493035 56035 599
20038 61471146822 2233084 946 37 269
        
Bron: CBS, LEI.CBS/MC/sep04/0011
1) Geheel biologische bedrijven.

Areaal biologische landbouw neemt verder toe

Het aandeel van de biologische landbouw in het totale Nederlandse landbouwareaal is beperkt (1,8% in 2002), maar de groei is sterk. Tussen 2001 en 2002 nam de oppervlakte met 15% toe. In vergelijking met andere Europese landen is de biologische landbouwsector in ons land echter klein. In andere landen zoals Oostenrijk (10%), Zwitserland (6,5%) en Zweden (3,5%) is het aandeel biologische landbouwgrond aanmerkelijk groter (Van der Linden, 1999).

Ontwikkeling per provincie

Flevoland, Friesland en Gelderland hebben het grootste areaal biologische landbouw. In alle provincies is het biologische areaal tussen 1995 en 2002 toegenomen.

Technische toelichting

Bij de biologische landbouw wordt geen gebruik gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Daarnaast zijn er voorschriften voor het gebruik van krachtvoer en diergeneesmiddelen en voor de mogelijkheid voor dieren om naar buiten te gaan. Een landbouwbedrijf mag pas de producten als biologisch verkopen als het een omschakelingsperiode van één tot twee jaar heeft ondergaan en aan de normen van een biologisch certificeringsinstantie heeft voldaan.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer gegevens over het aantal biologische bedrijven de oppervlakten biologische landbouw zijn te vinden op StatLine (CBS).

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
21
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Biologische landbouw: aantal bedrijven en areaal, 1991-2003 (indicator 0011, versie 05,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.