Afzet van chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw, 1985-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

 1985199019951998199920002001
        
1 000 kg actieve stof    
Totaal21 00318 83710 92210 72110 2329 6447 866
Insecticiden634731495396338260227
Carbamaten749311382826874
Organische fosforverbindingen30344725318815914190
w.o.dichloorvos738414001
 dimethoaat32795751344330
 parathion-ethyl110107473032810
         
Fungiciden4 3634 1433 9915 1264 5644 4603 628
Captan en verwante verbindingen606434709596506380402
Dithiocarbamaten2 4532 4362 0262 4732 3142 2421 964
w.o.mancozeb..8881 2961 5531 6071 386
 maneb1 9911 383861893472338279
Nitro-verbindingen1919160218191237222
Pyrimidine-verbindingen38823214915710109
Carbamaten..6631124129562
        
Herbiciden3 9783 4673 0702 9212 8422 6052 171
Dinitroalkylfenolen615380151531500
Fenoxycarbonzuren756708414433332398307
Triazinen en triazinonen630499412343347288244
Ureumverbindingen306378349300290230163
Aminofosfonaten1)..344489571613509
        
Grondontsmettingsmiddelen10 7848 9372 3741 1811 4681 402985
Overige middelen1 2441 5599921 0971 0201 087854
Minerale olie9311 237764893814748644
        
Bron: Nefyto.CBS/MC/okt02
1) In 1985 en 1990 opgenomen in de post overige herbiciden.

Ontwikkeling afzet van bestrijdingsmiddelen

Bij alle hoofdcategorieën bestrijdingsmiddelen is er de afgelopen jaren een sterke daling opgetreden, onder andere als gevolg van verschillende verboden op toelatingen op het gebruik van die middelen.Bij aardappelen trad een daling van de afzet van carbamaten als fungicide op. Er is in 2001 veel te doen geweest over de toelating van een van de werkzame stoffen. Wellicht zijn aardappeltelers overgestapt op een ander middel omdat het betreffende middel niet meer voorhanden was.

Methodiek

De afzetcijfers geven geen inzicht in de precieze omvang van het gebruik, maar zijn wel geschikt om ontwikkelingen af te leiden. De Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie (Nefyto) registreert de gegevens bij haar leden. De gegevens omvatten de laatste jaren circa 85% van de totale afzet van bestrijdingsmiddelen in de landbouw. De cijfers zijn inclusief de afzet voor particulier gebruik en voor toepassing in openbaar groen. Ruwe schattingen wijzen uit dat dit gebruik maximaal 5% van de afzet van Nefyto omvat, voornamelijk in de vorm van herbiciden.

Bronnen

  • Nefyto (2002). Nefyto. Gewasbescherming in cijfers. Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie, Den Haag.

Relevante informatie

  • Meer gegevens over de afzet van chemische bestrijdingsmiddelen zijn te vinden bij de Nefyto. Nefyto (Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie) is de brancheorganisatie van de Nederlandse gewasbeschermingsmiddelenindustrie. Bij Nefyto zijn bedrijven aangesloten, die in Nederland gewasbeschermingsmiddelen op de markt brengen.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
24
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Afzet van chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw, 1985-2001 (indicator 0015, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.