Afzet van chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw, 1985-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De daling in de afzet van bestrijdingsmiddelen voor gebruik in de landbouw is vrijwel tot stilstand gekomen. Fluctuaties in de afzetcijfers worden de laatste jaren meer bepaald door wijzigingen in het toelatingsbeleid ten aanzien van enkele stoffen dan door een structurele wijziging in het gebruik.

  1985199019952000200120022003
         
  1 000 kg actieve stof    
Totaal21 00318 83710 9229 6447 8668 0727 868
         
Insecticiden634731495260227186216
Carbamaten749311368744635
Organische fosforverbindingen3034472531419080100
w.o.dichloorvos738410100
 dimethoaat32795743303335
 parathion-ethyl1101074781060
Overige insecticiden25719112951636081
         
Fungiciden4 3634 1433 9914 4603 6283 5823 230
Captan en verwante verbindingen606434709380402481434
Dithiocarbamaten2 4532 4362 0262 2421 9641 0021 640
w.o.mancozeb..8881 6071 386174901
 maneb1 9911 38386133827964191
Nitro-verbindingen1919160237222266196
Pyrimidine-verbindingen38823214910999
Carbamaten..662956243245
Overige fungiciden..8811 2961 0231 392906
         
Herbiciden3 9783 4673 0702 6052 1712 2152 210
Dinitroalkylfenolen6153801510000
Fenoxycarbonzuren756708414398307342402
Triazinen en triazinonen630499412288244202182
Ureumverbindingen306378349230163181201
Aminofosfonaten..344613509439451
Overige herbiciden..1 4001 0769481 051974
         
Grondontsmettingsmiddelen10 7848 9372 3741 4029851 2001 217
Overige middelen1 2441 559992917854890995
w.o.Minerale olie9311 237764748644667777
Bron: Nefyto.CBS/MC/mei04/0015

Afzet stabiliseert zich in 2002 en 2003

Tussen 1990 en 2001 is de afzet van chemische bestrijdingsmiddelen in alle hoofdgroepen fors afgenomen. Deze daling heeft zich in 2002 en 2003 niet voortgezet.

Daling afzet fungiciden mogelijk niet structureel

De daling in de afzet van fungiciden van de afgelopen twee jaar is waarschijnlijk niet structureel. De afzet van deze middelen wordt voor een belangrijk deel bepaald door de weersomstandigheden tijdens het teeltseizoen. Droge warme zomers zoals die van 2003 leiden tot een lager gebruik. Ook het sterk wisselende toelatingsbeleid ten aanzien van enkele veel gebruikte fungiciden in aardappelen beïnvloedt de afzetcijfers. Het gaat daarbij vooral om het afwisselend verbieden en dan weer toelaten van de stoffen mancozeb, maneb (dithiocarbamaten) en chloorthalonil ("overige fungiciden"). Aanleiding hiertoe waren onder meer bezwaren vanuit milieuorganisaties. De afzetcijfers van de groep carbamaten fluctueert alleen omdat chloorthalonil in aardappelen hoofdzakelijk wordt toegepast in combinatie met een carbamaat.

Bronnen

  • Nefyto (2004). Samenvatting van de afzet (per actieve stof) van gewasbeschermingsmiddelen verstrekt door de Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie 2003. Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie, Den Haag.

Relevante informatie

  • Meer gegevens over de afzet van chemische bestrijdingsmiddelen zijn te vinden op de website van Nefyto (Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie). Nefyto is de brancheorganisatie van de Nederlandse gewasbeschermingsmiddelenindustrie. Bij Nefyto zijn bedrijven aangesloten, die in Nederland gewasbeschermingsmiddelen op de markt brengen.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
De afzetcijfers geven geen inzicht in de precieze omvang van het gebruik, maar zijn wel geschikt om ontwikkelingen af te leiden. Omdat circa 70% van de afzet bestemd is voor toepassing in een beperkt aantal grote akkerbouwgewassen geeft de tabel geen inzicht in mogelijke verschuivingen in de afzet ten behoeve van het gebruik in kleinere tuinbouwgewassen.De Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie (Nefyto) registreert de gegevens bij haar leden. De gegevens omvatten de laatste jaren circa 85% van de totale afzet van bestrijdingsmiddelen in de landbouw. De cijfers zijn inclusief de afzet voor particulier gebruik en voor toepassing in openbaar groen. Ruwe schattingen wijzen uit dat dit gebruik maximaal 5% van de afzet van Nefyto omvat, voornamelijk in de vorm van herbiciden.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
24
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Afzet van chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw, 1985-2003 (indicator 0015, versie 05,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.