Afzet van chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw, 1985-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Bij alle hoofdcategorieën bestrijdingsmiddelen is er de afgelopen jaren een dalende trend waarneembaar, onder andere doorverschillende verboden op toelatingen op het gebruik van die middelen.

 1985199019951999200020012002
  
 1 000 kg actieve stof    
Totaal21 00318 83710 92210 2329 6447 8668 072
Insecticiden634731495338260227186
Carbamaten749311382687446
Organische fosforverbindingen3034472531591419080
w.o.dichloorvos738410010
 dimethoaat32795734433033
 parathion-ethyl11010747328106
         
Fungiciden4 3634 1433 9914 5644 4603 6283 582
Captan en verwante verbindingen606434709506380402481
Dithiocarbamaten2 4532 4362 0262 3142 2421 9641 002
w.o.mancozeb..8881 5531 6071 386174
 maneb1 9911 38386147233827964
Nitro-verbindingen1919160191237222266
Pyrimidine-verbindingen388232149101099
Carbamaten..6624129562432
        
Herbiciden3 9783 4673 0702 8422 6052 1712 215
Dinitroalkylfenolen61538015115000
Fenoxycarbonzuren756708414332398307342
Triazinen en triazinonen630499412347288244202
Ureumverbindingen306378349290230163181
Aminofosfonaten1)..344571613509439
        
Grondontsmettingsmiddelen10 7848 9372 3741 4681 4029851 200
       
Overige middelen1 2441 5599921 0201 087854890
Minerale olie9311 237764814748644667
        
Bron: Nefyto (2003).CBS/MC/mei03/0015
1) In 1985 en 1990 opgenomen in de post overige herbiciden.

Ontwikkeling afzet van bestrijdingsmiddelen

Bij alle hoofdcategorieën bestrijdingsmiddelen is er de afgelopen jaren een sterke daling opgetreden, onder andere als gevolg van verschillende verboden op toelatingen op het gebruik van die middelen.Bij aardappelen trad een daling van de afzet van carbamaten als fungicide op. Er is in 2001 veel te doen geweest over de toelating van een van de werkzame stoffen. Wellicht zijn aardappeltelers overgestapt op een ander middel omdat het betreffende middel niet meer voorhanden was.Voor de toepassingen van het gebruik van enkele fungiciden, met name maneb en mancozeb, is in de loop van 2002 bezwaargemaakt vanuit milieuorganisaties. Dit heeft geleid tot intrekking van deze middelen. Overigens heeft het College voor de toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB) per 24 januari 2003 weer verlengd tot 1 december 2003, nadat nieuwe gebruiksvoorschriften waren ingediend.

Toelichting op de cijfers

De afzetcijfers geven geen inzicht in de precieze omvang van het gebruik, maar zijn wel geschikt om ontwikkelingen af te leiden. De Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie (Nefyto) registreert de gegevens bij haar leden. De gegevens omvatten de laatste jaren circa 85% van de totale afzet van bestrijdingsmiddelen in de landbouw. De cijfers zijn inclusief de afzet voor particulier gebruik en voor toepassing in openbaar groen. Ruwe schattingen wijzen uit dat dit gebruik maximaal 5% van de afzet van Nefyto omvat, voornamelijk in de vorm van herbiciden.

Bronnen

  • Nefyto (2003). Nefyto. Gewasbescherming in cijfers. Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie, Den Haag.

Relevante informatie

  • Meer gegevens over de afzet van chemische bestrijdingsmiddelen zijn te vinden bij de Nefyto. Nefyto (Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie) is de brancheorganisatie van de Nederlandse gewasbeschermingsmiddelenindustrie. Bij Nefyto zijn bedrijven aangesloten, die in Nederland gewasbeschermingsmiddelen op de markt brengen.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
24
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Afzet van chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw, 1985-2002 (indicator 0015, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.