Energie en milieu

Energiegebruik door huishoudens, 1990-2001*

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.
  Aardgas1) Electriciteit2) Overige brandstoffen3) Totaal
         
PJ
1990 329 59 15 403
1995 361 71 13 445
1996 423 72 13 508
1997 354 73 12 439
1998 337 75 12 424
1999 334 77 10 421
2000 334 78 10 422
2001* 347 80 11 438
 
Bron: CBS/EnergieNed. CBS/MC/okt02
1) Conform Basisonderzoek Gasverbruik Kleinverbruikers EnergieNed.
2) Conform Basisonderzoek Elektriciteitsverbruik Kleinverbruikers EnergieNed.
3) Voornamelijk olie, warmte uit stadsverwarming en in mindere mate kolen.

Ontwikkelingen

Met name het elektriciteitsverbruik is de laatste tien jaar toegenomen door intensiever Elektrische apparaten in huishoudens bij de huishoudens. De hoeveelheid verbruikt aardgas wordt met name bepaald door de strengheid van de winters.

Referenties

  • EnergieNed (2002). Basisonderzoek Elektriciteitsverbruik Kleinverbruikers, EnergieNed, Arnhem.
  • CBS (2002). Statline. Energiebalans huishoudens. Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen.

Relevante informatie

  • Meer informatie over het energieverbruik door huishoudens is te vinden op Statline (CBS).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Energiegebruik door huishoudens, 1990-2001* (indicator 0035, versie 03 , 10 oktober 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.