Energie en milieu

Energieverbruik door huishoudens, 1990-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2003 was het aardgasverbruik hoger door de koudere wintermaanden. Door de toename van elektrische apparaten bij huishoudens is het elektriciteitsverbruik toegenomen.

  Aardgas1) Electriciteit2) Overige brandstoffen3) Totaal
         
  PJ      
         
1990 329 59 15 403
1995 361 71 13 445
1997 355 73 12 439
1998 337 75 12 424
1999 334 77 10 421
         
2000 334 79 10 422
2001 347 80 11 437
2002 328 82 10 420
2003* 336 84 11 431
         
Bron: CBS; EnergieNed. CBS/MC/sept04/0035
1) Conform Basisonderzoek Gasverbruik Kleinverbruikers EnergieNed.
2) Conform Basisonderzoek Elektriciteitsverbruik Kleinverbruikers EnergieNed.
3) Voornamelijk olie, warmte uit stadsverwarming en in mindere mate kolen.

Ontwikkelingen energieverbruik

Het aardgasverbruik wordt vooral bepaald door de strengheid van de winters. Ondanks de zeer warme zomer is het aardgasverbruik in 2003 gestegen doordat januari, februari, september en vooral oktober kouder waren dan gemiddeld. In 2003 waren er 7% meer graaddagen dan in 2002 (het aantal graaddagen is de som van het aantal graden beneden de stookgrens (18o C), uitgaande van de gemiddelde dagtemperatuur in De Bilt).De laatste tien jaar is het elektriciteitsverbruik gestegen door een toename van het aantal elektrische apparaten bij de huishoudens. Steeds meer huishoudens bezitten een diepvriezer, magnetronoven, vaatwasmachine, computer, etc.

Referenties

  • EnergieNed (2002). Basisonderzoek Elektriciteitsverbruik Kleinverbruikers, EnergieNed, Arnhem.
  • CBS (2004). StatLine: Energiebalans. CBS, Voorburg/Heerlen.

Relevante informatie

  • Meer informatie over het energieverbruik door huishoudens is te vinden op StatLine (CBS).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2004). Energieverbruik door huishoudens, 1990-2003 (indicator 0035, versie 05 , 7 september 2004 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.