Energie en milieu

Energieverbruik door huishoudens, 1990-2005

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2005 is het aardgasverbruik gedaald met 4,8% ten opzichte van 2004 door de zachte herfst en winter aan het eind van het jaar. Het elektriciteitsverbruik is gestegen met 2,4% door de toename van elektrische apparaten bij de huishoudens.

  Aardgas1) Electriciteit2) Overige brandstoffen3) Totaal
         
  PJ      
         
1990 329 59 15 404
1995 361 71 23 455
1996 423 72 23 518
1997 354 73 22 450
1998 337 75 22 434
1999 334 77 19 430
         
2000 334 79 20 432
2001 347 80 21 447
2002 328 82 21 430
2003 335 84 21 441
2004 331 85 23 438
2005 315 87 22 425
         
Bron: CBS; EnergieNed. CBS/MNC/mrt07/0035
1) Conform Basisonderzoek Gasverbruik Kleinverbruikers EnergieNed.
2) Conform Basisonderzoek Elektriciteitsverbruik Kleinverbruikers EnergieNed.
3) Voornamelijk olie, warmte uit stadsverwarming en in mindere mate kolen.

Ontwikkelingen energieverbruik

Het aardgasverbruik wordt vooral bepaald door de strengheid van de winters. Door één van de zachtste herfsten en ook de vrij zachte winter is het aardgasverbruik in 2005 gedaald.
Het elektriciteitsverbruik is in 2005 evenals de jaren ervoor gestegen. Dit is een gevolg van de voortdurende toename van het aantal elektrische apparaten bij de huishoudens. Steeds meer huishoudens bezitten een diepvriezer, magnetronoven, vaatwasmachine, computer, etc.

Referenties

  • CBS (2006). StatLine: Energiebalans. CBS, Voorburg/Heerlen.
  • EnergieNed (2002). Basisonderzoek Elektriciteitsverbruik Kleinverbruikers, EnergieNed, Arnhem.

Relevante informatie

  • Meer informatie over het energieverbruik door huishoudens is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2007). Energieverbruik door huishoudens, 1990-2005 (indicator 0035, versie 07 , 3 april 2007 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.