Energie en milieu

Energieverbruik door huishoudens, 1990-2006

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Door de zachte herfst en winter is het aardgasverbruik door huishoudens in 2006 gedaald met 4,4 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Het elektriciteitsverbruik is gelijk aan 2005.

  Aardgas1) Electriciteit2) Overige brandstoffen3) Totaal
         
  PJ      
         
1990 329 59 15 404
1995 361 71 23 455
1996 423 72 23 518
1997 354 73 22 450
1998 337 75 22 434
1999 334 77 19 430
         
2000 334 79 20 432
2001 347 80 21 447
2002 328 82 21 430
2003 335 84 21 441
2004 331 85 23 438
2005 315 87 22 425
         
2006 301 87 23 412
         
Bron: CBS; EnergieNed. CBS/MNC/jan08/0035
1) Conform Basisonderzoek Gasverbruik Kleinverbruikers EnergieNed.
2) Conform Basisonderzoek Elektriciteitsverbruik Kleinverbruikers EnergieNed.
3) Voornamelijk olie, warmte uit stadsverwarming en in mindere mate kolen.
NB. De tabel geeft het huishoudelijk energieverbruik exclusief vervoer.

Ontwikkelingen energieverbruik

Het aardgasverbruik wordt vooral bepaald door de strengheid van de winters. Door de zachte herfst en winter is het aardgasverbruik in 2006 gedaald.
Het elektriciteitsverbruik is in 2006 gelijk aan dat van 2005.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over het energieverbruik is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Energieverbruik door huishoudens.

Omschrijving

Ontwikkeling van het verbruik van aardgas, elektriciteit en overige brandstoffen door huishoudens (exclusief vervoer).

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek.

Berekeningswijze

De energiebalans wordt berekend op basis van enkele maand- en kwartaalenquêtes van het CBS en registraties van diverse instellingen als Tennet, Gasunie en EnergieNed.

Basistabel

StatLine: Energiebalans (CBS, 2007a).

Geografisch verdeling

Nederland.

Andere variabelen

Er zijn gegevens per energiedrager voor een groot aantal energiebalansposten (zoals: energiewinning, energie-aanvoer, energieverbruik, totaal finaal verbruik) en economische sectoren (waaronder huishoudens).

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks.

Achtergrondliteratuur

Het artikel Nederlandse energiehuishouding (NEH) (CBS, 2007b) geeft een korte beschrijving van de onderzoeksmethode.

Opmerking

Het energieverbruik van huishoudens is exclusief het verbruik voor vervoer. Het energieverbruik voor vervoer wordt in het Milieu- en Natuurcompendium toegerekend aan het verkeer en vervoer.

Betrouwbaarheidscodering

B (Schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2008). Energieverbruik door huishoudens, 1990-2006 (indicator 0035, versie 08 , 29 januari 2008 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.