Energie en milieu

Energieverbruik door huishoudens, 1990-2007

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Door de zachte herfst en winter is het aardgasverbruik door huishoudens in 2007 gedaald met 7,6 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Het elektriciteitsverbruik is gelijk aan 2006.

  Totaal Aardgas1) Electriciteit2) Overige brandstoffen3)
         
  PJ      
         
1990 404 329 59 15
1995 455 361 71 23
1996 518 423 72 23
1997 450 354 73 22
1998 434 337 75 22
         
1999 430 334 77 19
2000 432 334 79 20
2001 447 347 80 21
2002 430 328 82 21
2003 441 335 84 21
         
2004 438 331 85 23
2005 425 315 87 22
2006 412 301 87 23
2007* 387 278 87 22
         
Bron: CBS; EnergieNed. CBS/MNC/sept08/0035
1) Conform Basisonderzoek Gasverbruik Kleinverbruikers EnergieNed.
2) Conform Basisonderzoek Elektriciteitsverbruik Kleinverbruikers EnergieNed.
3) Voornamelijk olie, warmte uit stadsverwarming en in mindere mate kolen.
NB. De tabel geeft het huishoudelijk energieverbruik exclusief vervoer.

Ontwikkelingen energieverbruik

Het aardgasverbruik wordt vooral bepaald door de strengheid van de winters. Door de zachte herfst en winter is het aardgasverbruik in 2007 gedaald.
Het elektriciteitsverbruik is in 2007 gelijk aan dat van 2006.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over het energieverbruik is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Energieverbruik door huishoudens.

Omschrijving

Ontwikkeling van het verbruik van aardgas, elektriciteit en overige brandstoffen door huishoudens (exclusief vervoer).

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek.

Berekeningswijze

De energiebalans wordt berekend op basis van enkele maand- en kwartaalenquêtes van het CBS en registraties van diverse instellingen als Tennet, Gasunie en EnergieNed. Het artikel Nederlandse energiehuishouding (NEH) (CBS, 2007) geeft een korte beschrijving van de onderzoeksmethode.

Basistabel

StatLine: Energiebalans (CBS, 2008).

Geografisch verdeling

Nederland.

Andere variabelen

Er zijn gegevens per energiedrager voor een groot aantal energiebalansposten (zoals: energiewinning, energie-aanvoer, energieverbruik, totaal finaal verbruik) en economische sectoren (waaronder huishoudens).

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks.

Achtergrondliteratuur

Nederlandse energiehuishouding (NEH) (CBS, 2007)

Opmerking

Het energieverbruik van huishoudens is exclusief het verbruik voor vervoer. Het energieverbruik voor vervoer wordt in het Milieu- en Natuurcompendium toegerekend aan het verkeer en vervoer.

Betrouwbaarheidscodering

B (schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is)

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2008). Energieverbruik door huishoudens, 1990-2007 (indicator 0035, versie 09 , 16 september 2008 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.