Energie en milieu

Energieverbruik door huishoudens, 1990-2008

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het elektriciteitsverbruik door huishoudens is in 2008 hoger dan het jaar ervoor. Door de zachte herfst en winter is het aardgasverbruik in 2007 relatief laag.

  Totaal Aardgas1) Electriciteit2) Overige brandstoffen3)
         
  PJ      
         
1990 404 329 59 15
1995 455 361 71 23
1996 518 423 72 23
1997 450 354 73 22
1998 434 337 75 22
         
1999 430 334 77 19
2000 432 334 79 20
2001 447 347 80 21
2002 430 328 82 21
2003 441 335 84 21
         
2004 438 331 85 23
2005 425 315 87 22
2006 412 301 87 23
2007 387 278 87 22
2008* 411 298 89 24
   
Bron: CBS; EnergieNed. CBS/MNC/sept09/0035
1) Conform Basisonderzoek Gasverbruik Kleinverbruikers EnergieNed.
2) Conform Basisonderzoek Elektriciteitsverbruik Kleinverbruikers EnergieNed.
3) Voornamelijk olie, warmte uit stadsverwarming en in mindere mate kolen.
N.B. De tabel geeft het huishoudelijk energieverbruik exclusief vervoer. Voor 2008 gaat het om voorlopige cijfers.

Ontwikkelingen energieverbruik

Het energieverbruik van huishoudens, met name het verbruik van aardgas, wordt vooral bepaald door de strengheid van de winters.
In 2008 (voorlopig cijfer) is er door de huishoudens 7,2 procent meer aardgas verbruikt dan in 2007. In 2007 was het aardgasverbruik echter relatief laag door de zachte herfst en winter.
Het elektriciteitsverbruik door huishoudens is in 2008 met 2,3 procent toegenomen ten opzichte van de jaren 2005-2007.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over het energieverbruik is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Energieverbruik door huishoudens.

Omschrijving

Ontwikkeling van het verbruik van aardgas, elektriciteit en overige brandstoffen door huishoudens (exclusief vervoer). Het energieverbruik van huishoudens is exclusief het verbruik voor vervoer. Het energieverbruik voor vervoer wordt in het Milieu- en Natuurcompendium toegerekend aan het verkeer en vervoer.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Berekeningswijze

Het energieverbruik wordt berekend op basis van enkele maand- en kwartaalenquêtes van het CBS en registraties van diverse instellingen als Tennet, Gasunie en EnergieNed. Het artikel Nederlandse energiehuishouding (NEH) (CBS, 2007) geeft een korte beschrijving van de onderzoeksmethode.

Basistabel

StatLine: Energiebalans (CBS, 2009).

Geografisch verdeling

Nederland.

Andere variabelen

Er zijn gegevens per energiedrager voor een groot aantal energiebalansposten (zoals: energiewinning, energie-aanvoer, energieverbruik, totaal finaal verbruik) en economische sectoren (waaronder huishoudens).

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks.

Achtergrondliteratuur

Nederlandse energiehuishouding (NEH) (CBS, 2007)

Betrouwbaarheidscodering

B (schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is)

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2009). Energieverbruik door huishoudens, 1990-2008 (indicator 0035, versie 11 , 28 augustus 2009 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.