Afval

Afvalproductie door de delfstoffenwinning en elektriciteitscentrales: productie en verwerking, 1994-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.
  Geproduceerd afval bij   Geproduceerd afval bij de
  de delfstoffenwinning   productie van elektriciteit
      en warmte
  totaal w.o. hergebruik1)   totaal w.o. hergebruik1)
 
  mln kg
 
1994 178 9   1 391 1 232
1996 285 168   1 399 1 379
1998 268 180   1 538 1 514
2000 203 49   1 644 1 611
2001 181 34   1 580 1 566
 
Bron: CBS (2002) CBS/MC/okt02
1) Het overige afval wordt veelal gestort of verbrand.
N.B. Van bedrijven met 10 of meer werkzame personen.

Afvalproductie delfstoffenwinning

Het afval dat vrijkomt bij de delfstoffenwinning bestaat voornamelijk uit boorgruis, boorgesteente en boorspoeling. Deze stoffen worden veelal gestort of in zee geloosd. De totale hoeveelheid afval vertoont sinds 1994 een grillig beeld. Dit heeft te maken met niet-procesgebonden hoeveelheden (licht) verontreinigde grond. Door het nuttige toepassing van deze grond als vulstof of grondophoging is het aandeel hergebruik eveneens schommelend.

Afvalproductie elektriciteitscentrales

Het afval uit de elektriciteitscentrales bestaat voornamelijk uit kolenreststoffen. Al vrij snel na de introductie van steenkool bij de centrales zijn de mogelijkheden voor een nuttige toepassing van deze reststoffen onderzocht. Op dit moment bedraagt het hergebruik van kolenreststoffen 100%. Het grootste deel van de kolenreststoffen bestaat uit vliegas dat vooral wordt afgezet in de cement- en betonindustrie. Daarnaast komt bodemas vrij, dat wordt afgezet in de wegenbouw en als bouwblokken. Tenslotte ontstaat rookgasontzwavelingsgips, dat met name wordt gebruikt in de gipsplatenindustrie.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over het vrijkomen en verwerken van afval is te vinden op Statline (CBS)

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Afvalproductie door de delfstoffenwinning en elektriciteitscentrales: productie en verwerking, 1994-2001 (indicator 0124, versie 03 , 26 september 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.