Afval uit de delfstoffenwinning en elektriciteitscentrales, 1994-2004

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Bijna al het afval van elektriciteitscentrales, voor het grootste deel vliegas, wordt hergebruikt. Ook van het afval dat vrijkomt bij de delfstoffenwinning wordt een groot gedeelte hergebruikt.

 Afval delfstoffenwinning Afval elektriciteitscentrales
 totaalw.o. hergebruik 1) totaalw.o. hergebruik 1)
      
 mln kg    
      
19941789 1 3911 247
1996285168 1 3991 381
1998268180 1 5381 521
200020349 1 6441 615
      
200118234 1 5821 550
2002194121 1 7061 669
2003303219 1 5951 558
2004*275225 1 4961 481
      
Bron: CBS (2005, 2006).CBS/MNC/mrt06/0124
1) Het overige afval wordt veelal gestort of verbrand.
N.B. Van bedrijven met 10 of meer werkzame personen. Per 2001 van bedrijven met 1 of meer werkzame personen.

Delfstoffenwinning

Het procesgebonden afval dat vrijkomt bij de delfstoffenwinning bestaat voornamelijk uit boorgruis, -gesteente en -spoeling. Deze stoffen worden veelal gestort of in zee geloosd.
De totale hoeveelheid afval vertoont sinds 1994 een grillig beeld. Dit heeft te maken met aanzienlijke hoeveelheden niet-procesgebonden (licht) verontreinigde grond. Door het nuttig toepassen van deze grond als vulstof of grondophoging fluctueert het aandeel hergebruik eveneens.

Elektriciteitscentrales

Het afval uit de elektriciteitscentrales bestaat voornamelijk uit kolenreststoffen. Al vrij snel na de introductie van steenkool bij de centrales zijn de mogelijkheden voor een nuttige toepassing van deze reststoffen onderzocht. Op dit moment bedraagt het hergebruik van kolenreststoffen zo goed als 100%. Het grootste deel van de kolenreststoffen bestaat uit vliegas dat vooral wordt afgezet in de cement- en betonindustrie. Daarnaast komt bodemas vrij, dat wordt afgezet in de wegenbouw en als bouwblokken. Tenslotte ontstaat rookgasontzwavelingsgips, dat met name wordt gebruikt in de gipsplatenindustrie.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over het vrijkomen en verwerken van afval is te vinden op StatLine (CBS).

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
Informatie over de berekeningswijze van de gepresenteerde gegevens geeft de methodebeschrijving Statistiek Bedrijfsafvalstoffen op de CBS-website.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
19
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Afval uit de delfstoffenwinning en elektriciteitscentrales, 1994-2004 (indicator 0124, versie 06,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.