Afvalproductie door de delfstoffenwinning en elektriciteitscentrales: productie en verwerking, 1994-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

 Geproduceerd afval bij Geproduceerd afval bij de
 de delfstoffenwinning productie van elektriciteit
   en warmte
 totaalw.o. hergebruik1) totaalw.o. hergebruik1)
 
 mln kg
 
19941789 1 3911 232
1996285168 1 3991 379
1998268180 1 5381 514
200020349 1 6441 611
200118134 1 5801 566
 
Bron: CBS (2002)CBS/MC/okt02
1) Het overige afval wordt veelal gestort of verbrand.
N.B. Van bedrijven met 10 of meer werkzame personen.

Afvalproductie delfstoffenwinning

Het afval dat vrijkomt bij de delfstoffenwinning bestaat voornamelijk uit boorgruis, boorgesteente en boorspoeling. Deze stoffen worden veelal gestort of in zee geloosd. De totale hoeveelheid afval vertoont sinds 1994 een grillig beeld. Dit heeft te maken met niet-procesgebonden hoeveelheden (licht) verontreinigde grond. Door het nuttige toepassing van deze grond als vulstof of grondophoging is het aandeel hergebruik eveneens schommelend.

Afvalproductie elektriciteitscentrales

Het afval uit de elektriciteitscentrales bestaat voornamelijk uit kolenreststoffen. Al vrij snel na de introductie van steenkool bij de centrales zijn de mogelijkheden voor een nuttige toepassing van deze reststoffen onderzocht. Op dit moment bedraagt het hergebruik van kolenreststoffen 100%. Het grootste deel van de kolenreststoffen bestaat uit vliegas dat vooral wordt afgezet in de cement- en betonindustrie. Daarnaast komt bodemas vrij, dat wordt afgezet in de wegenbouw en als bouwblokken. Tenslotte ontstaat rookgasontzwavelingsgips, dat met name wordt gebruikt in de gipsplatenindustrie.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over het vrijkomen en verwerken van afval is te vinden op Statline (CBS)

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
19
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Afvalproductie door de delfstoffenwinning en elektriciteitscentrales: productie en verwerking, 1994-2001 (indicator 0124, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.