Compendium voor de Leefomgeving
472 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte
Lokale leefomgeving

Radioactieve stoffen, emissies door kerncentrales, 1975-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.
  Eenheid 1 1975-79 2 1980-84 1985-89 1990-94 1995-99 2000 2001
             
Borssele              
Productie PJ       11,1 11,2 13,3 13,5
Lozing naar lucht              
Edelgassen GBq/j 60200 15600 1680 8390 5890 1950 4730
Tritium GBq/j 594 570 408 392 289 300 277
Jodium-131 GBq/j 0,24 0,01 0,01 0,03 0,05 0,005 0,027
Aerosolgebonden GBq/j 0,15 0,01 0,00 0,03 0,00 0,01 0,001
Lozing naar water              
Tritium GBq/j 4360 6100 5480 4930 6020 7700 6530
Overige nucliden GBq/j 26 11 3,4 1,1 0,59 0,33 0,58
             
Dodewaard              
Productie PJ       1.5 0,6 0,0 0,0
Lozing naar lucht              
Edelgassen GBq/j 213 000 44400 6740 13 500 6410 <140 0
Tritium GBq/j   110 137 51 10 1.5 0,68
Jodium-131 GBq/j   0,053 0,040 0,018 0,011 0 <0,002
Aerosolgebonden GBq/j   0,042 0,038 0,009 0,003 0,001 0,001
Lozing naar water              
Tritium GBq/j   330 206 159 13 1,4 0,25
Overige nucliden GBq/j   21 12 8 8 0,7 0,82
               
Bron: Eleveld et al., 2002, RIVM/MC/okt02
1) Een Becquerel (Bq) is een maat voor de hoeveelheid radioactiviteit. GBq/j staat voor Giga Becquerel per jaar.
2) Betreft gemiddelde emissie over een periode van 5 jaar.

Ontwikkeling emissie van radioactieve stoffen door kerncentrales

Scherpere normen en sterk verbeterde zuiveringstechnieken hebben bij beide Nederlandse kerncentrales geleid tot een voortdurende daling van de emissies naar lucht en water. Een uitzondering is tritium in het afvalwater van Borssele. Er bestaan nog geen zuiveringstechnieken om dit tritium uit het afvalwater te halen.
De kerncentrale Dodewaard is sinds maart 1997 buiten werking gesteld. De emissies naar water van kerncentrale Dodewaard in 2001 zijn voornamelijk afkomstig van de opslag van gebruikte splijtstofstaven en werkzaamheden in het laboratorium van de centrale.

Beleid

De emissies van zowel kerncentrale Borssele als Dodewaard vallen ruim binnen de in de vergunning gestelde grenzen.

Relevantie

De blootstelling van mensen aan straling door lozingen van radioactieve stoffen uit kerncentrales (minder dan 1 microSv per jaar) is uitermate gering ten opzichte van andere bronnen.

Referenties

  • UN Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, UNSCEAR (2000). Sources and effects of ionizing radiation. Volume I: sources. Report to the General Assembly with annexes. United Nations, New York
  • Eleveld, H, Blaauboer, RO et al. (2002). Emissies en doses door bronnen van ioniserende straling in Nederland. Jaarrapport 2001 'Beleidsmonitoring straling'. Report 610100001/2002.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Radioactieve stoffen, emissies door kerncentrales, 1975-2001 (indicator 0125, versie 03 , 30 september 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.