Afval

Afval van huishoudens, 1985-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De hoeveelheid afval van huishoudens neemt nog jaarlijks toe. De laatste jaren is de de groei echter minder sterk.

  Totaal w.v.    
    Gemengd Gemengd Gescheiden ingezameld
    huishoudelijk grof door of in opdracht van
    afval huisafval 1) Gemeenten Overigen 2)
           
  miljoen kg      
1985 5 375 4 665 3)   715 .
1987 5 890 5 105 3)   785 .
1989 6 330 5 385 3)   950 .
1991 6 785 4 385 860 1 470 75
1993 7 165 4 005 850 2 235 75
           
1994 7 230 3 650 855 2 650 75
1995 7 320 3 430 810 3 000 75
1996 7 555 3 480 725 3 270 85
1997 7 945 3 550 775 3 525 90
1998 8 060 3 650 770 3 575 70
           
1999 8 390 3 815 785 3 715 75
2000 8 650 3 935 845 3 795 75
2001 8 620 3 965 845 3 735 75
2002* 8 745 4 085 760 3 820 75
           
Bron: CBS; RIVM. CBS/MC/okt03/0140
1) Inclusief niet gescheiden ingezameld verbouwingsafval.
2) Zoals detailhandel.
3) Inclusief gemengd grof huisafval.

Ontwikkeling totale hoeveelheid huishoudelijk afval

De totale hoeveelheid afval van huishoudens groeit nog jaarlijks. Sinds begin jaren negentig is de hoeveelheid afval die gescheiden ingezameld wordt fors toegenomen. Dit is vooral toe te schrijven aan de gescheiden inzameling van GFT-afval die begin jaren negentig op gang is gekomen. In deze ontwikkeling is de laatste jaren een stabilisatie opgetreden.

Het afval van huishoudens bestaat uit gemengd huishoudelijk afval, ook wel restafval genoemd, gemengd grof huisafval en gescheiden ingezameld afval. Restafval wordt ingezameld via vuilniszakken of grijze containers.

Beleidsdoelstelling

De gescheiden inzameling van afvalcomponenten heeft als doel het hergebruik van afval te bevorderen. Hiermee tracht de overheid de hoeveelheid afval, die moet worden verbrand of gestort, te verminderen.

Technische toelichting

In de tabel is het afval opgenomen dat bij huishoudens wordt ingezameld door de gemeentelijke reinigingsdiensten, of in opdracht van gemeenten door particuliere bedrijven. Daarnaast is een aantal gescheiden ingezamelde afvalstromen opgenomen die buiten de gemeenten om worden ingezameld. Dit betreft onder meer papier en karton dat door verenigingen en scholen wordt ingezameld.

Referenties

Relevante informatie

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2003). Afval van huishoudens, 1985-2002 (indicator 0140, versie 05 , 13 oktober 2003 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.