Afval van huishoudens, 1985-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In de jaren negentig groeit de hoeveelheid afval van huishoudens ieder jaar sterk. Na 2000 is er sprake van een kentering. In 2003 is er zelfs minder afval ingezameld dan in 2002.

 Totaalw.v.   
  Gemengd Gemengd Gescheiden ingezameld
  huishoudelijkgrofafval; door of in opdracht van
  afvalhuisafval 1)Gemeenten Overigen 2)
      
 miljoen kg   
      
19855 3754 665 3) 715.
19875 8905 105 3) 785.
19896 3305 385 3) 950.
19916 7854 3858601 47075
19937 1654 0058502 23575
      
19947 2303 6508552 65075
19957 3203 4308103 00075
19967 5553 4807253 27085
19977 9453 5507753 52590
19988 0603 6507703 57570
      
19998 3903 8157853 71575
20008 6503 9358453 79575
20018 6203 9658453 73575
20028 7153 9408003 88095
2003*8 5803 8807653 83595
      
Bron: CBS; RIVM.  CBS/MC/jul04/0140
1) Inclusief niet gescheiden ingezameld verbouwingsafval.
2) Zoals detailhandel.
3) Inclusief gemengd grof huisafval.

Afvalscheiding stabiliseert zich

Na een periode waarin de hoeveelheid afval van huishoudens ieder jaar toeneemt is er na 2000 sprake van een afvlakking van de groei. In 2003 daalt de totale hoeveelheid huishoudelijk afval zelfs licht t.o.v. het jaar ervoor.De hoeveelheid gescheiden ingezameld afval neemt in de jaren negentig fors toe. Dit is vooral toe te schrijven aan de gescheiden inzameling van GFT-afval die begin jaren negentig op gang komt. In deze ontwikkeling treedt na 1998 een stabilisatie op. In 2003 is er zelfs iets minder afval gescheiden ingezameld dan in 2002.

Beleid

De gescheiden inzameling van afvalcomponenten heeft als doel het hergebruik van afval te bevorderen. Hiermee tracht de overheid de hoeveelheid afval, die moet worden verbrand of gestort, te verminderen.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
De tabel geeft informatie over het afval dat gemeentelijke reinigingsdiensten en particuliere bedrijven in opdracht van gemeenten bij huishoudens inzamelen. Ook is een aantal gescheiden ingezamelde afvalstromen opgenomen die buiten de gemeenten om worden ingezameld (zoals papier en karton dat verenigingen en scholen inzamelen).Gemengd huishoudelijk afval (ook wel restafval genoemd) is afval dat is ingezameld via vuilniszakken en grijze containers. Daarnaast wordt binnen het afval van huishoudens een onderscheid gemaakt in gemengd grof huisafval (het gemengde afval dat niet in vuilniszakken of grijze containers past) en gescheiden ingezameld afval (diverse fracties, zoals glas en papier).In StatLine (CBS, 2004) staan cijfers over huishoudelijk afval die afwijken van de hier gepresenteerde gegevens. Dit verschil komt met name door de toedeling van het door gemeenten ingezamelde verbouwingsafval en afval dat door derden is ingezameld. Zo vormt het door gemeenten ingezamelde verbouwingsafval in StatLine een deelstroom binnen het afval van huishoudens. In de grafiek hierboven is maar de helft van het door gemeenten ingezamelde verbouwingsafval toegedeeld aan het afval van huishoudens; van het andere deel wordt aangenomen dat het eigenlijk bedrijfsafval is (met name afkomstig van aannemersbedrijven). Het afval dat door derden is ingezameld omvat vooral wit- en bruingoed uit de detailhandel en oud papier en karton.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
38
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
37
versie‎
36
versie‎
35
versie‎
34
versie‎
33
versie‎
32
versie‎
31
versie‎
30
versie‎
29
versie‎
28
versie‎
27
versie‎
26
versie‎
25
versie‎
24
versie‎
23
versie‎
22
versie‎
21
versie‎
20
versie‎
19
versie‎
18
versie‎
17
versie‎
16
versie‎
15
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Afval van huishoudens, 1985-2003 (indicator 0140, versie 07,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.