Afval van huishoudens, 1985-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De hoeveelheid afval van huishoudens neemt nog jaarlijks toe. De laatste jaren is de de groei echter minder sterk.

 Totaalw.v.  
  Gemengd Gemengd Gescheiden ingezameld
  huishoudelijkgrofdoor of in opdracht van
  afvalhuisafval 1)Gemeenten Overigen 2)
      
 miljoen kg   
19855 3754 665 3) 715.
19875 8905 105 3) 785.
19896 3305 385 3) 950.
19916 7854 3858601 47075
19937 1654 0058502 23575
      
19947 2303 6508552 65075
19957 3203 4308103 00075
19967 5553 4807253 27085
19977 9453 5507753 52590
19988 0603 6507703 57570
      
19998 3903 8157853 71575
20008 6503 9358453 79575
20018 6203 9658453 73575
20028 6953 9358003 88075
      
Bron: CBS; RIVM.CBS/MC/okt03/0140
1) Inclusief niet gescheiden ingezameld verbouwingsafval.
2) Zoals detailhandel.
3) Inclusief gemengd grof huisafval.

Ontwikkeling totale hoeveelheid huishoudelijk afval

De totale hoeveelheid afval van huishoudens groeit nog jaarlijks. Sinds begin jaren negentig is de hoeveelheid afval die gescheiden ingezameld wordt fors toegenomen. Dit is vooral toe te schrijven aan de gescheiden inzameling van GFT-afval die begin jaren negentig op gang is gekomen. In deze ontwikkeling is de laatste jaren een stabilisatie opgetreden.

Het afval van huishoudens bestaat uit gemengd huishoudelijk afval, ook wel restafval genoemd, gemengd grof huisafval en gescheiden ingezameld afval. Restafval wordt ingezameld via vuilniszakken of grijze containers.

Beleidsdoelstelling

De gescheiden inzameling van afvalcomponenten heeft als doel het hergebruik van afval te bevorderen. Hiermee tracht de overheid de hoeveelheid afval, die moet worden verbrand of gestort, te verminderen.

Technische toelichting

In de tabel is het afval opgenomen dat bij huishoudens wordt ingezameld door de gemeentelijke reinigingsdiensten, of in opdracht van gemeenten door particuliere bedrijven. Daarnaast is een aantal gescheiden ingezamelde afvalstromen opgenomen die buiten de gemeenten om worden ingezameld. Dit betreft onder meer papier en karton dat door verenigingen en scholen wordt ingezameld.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
38
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
37
versie‎
36
versie‎
35
versie‎
34
versie‎
33
versie‎
32
versie‎
31
versie‎
30
versie‎
29
versie‎
28
versie‎
27
versie‎
26
versie‎
25
versie‎
24
versie‎
23
versie‎
22
versie‎
21
versie‎
20
versie‎
19
versie‎
18
versie‎
17
versie‎
16
versie‎
15
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Afval van huishoudens, 1985-2002 (indicator 0140, versie 06,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.