Afval

Afval van huishoudens per inwoner, 1950-2002*

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Door de toegenomen welvaart is de hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner de afgelopen 50 jaar bijna verviervoudigd. Ook de samenstelling van het afval veranderde sterk.

Ontwikkeling huishoudelijk afval per inwoner

De hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner is de afgelopen 50 jaar bijna verviervoudigd. Gemiddeld komt dat neer op een jaarlijkse toename met ruim 5%. De Samenstelling van huishoudelijk restafval, 1940-2019 is tussen 1950 en 2002 ook sterk veranderd. Zo bestond het afval tot in de jaren zestig voor een deel uit relatief zwaar kolenas. Door de sterke toename van de hoeveelheid (lichte) kunststoffen in het afval is de toename in volume groter dan de hier weergegeven gewichtstoename.

Referenties

Relevante informatie

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2003). Afval van huishoudens per inwoner, 1950-2002* (indicator 0144, versie 05 , 13 oktober 2003 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.