Gevaarlijk afval per deelstroom, 1990-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Sinds 1990 is de hoeveelheid gevaarlijk afval verdrievoudigd. De grootste bijdragen bestaan uit C3-afvalstoffen en afvalwater uit de industrie.

Type afval199019951999200020022003
       
 miljoen kg
       
Totaal1)6228681 5001 7851 7971 678
Halogeenarme oplosmiddelen293658736379
HKW-houdende afvalstoffen262525383936
Fotografische afvalstoffen161818171613
Zuren en basen314565727161
Afgewerkte olie2)534054555452
Oliehoudende sludges106104139165179184
Verf- en inktafvalstoffen253438374039
Afvalwater65120319395325262
Overige organische afvalstoffen95133163181229208
C1-afvalstoffen3)110100
C2-afvalstoffen3)3287118102128176
C3-afvalstoffen3)113109353483423313
Verontreinigd straalgrit182926232522
Ferro en non-ferro afvalstoffen61426282915
Batterijen122222
Loodaccu's02532292627
Gasontladingslampen122222
Specifiek ziekenhuisafval066677
Zwavelhoudende afvalstoffen21625181817
Niet ingedeeld2253260121163
       
Bron: LMA  CBS/MNC/jan05
1) Exclusief scheepsafval en verontreinigde grond.
2) In 1990 behoorde afgewerkte olie formeel niet tot het gevaarlijk (toen nog chemisch) afval.
3) C1-, C2- en C3-afvalstoffen zijn (met zware metalen verontreinigde) vaste anorganische afvalstoffen die niet of moeilijk verwerkbaar zijn en daarom veelal gestort dien(d)en te worden.

Hoeveelheid gevaarlijk afval sinds 1990 verdrievoudigd

De hoeveelheid gemeld gevaarlijk afval is sinds 1990 bijna drie keer zo groot geworden. Een deel van de C1-, C2- en C3-afvalstoffen wordt inmiddels bewerkt ten behoeve van nuttige toepassing. De stijging in de hoeveelheid C3-afvalstoffen is onder andere veroorzaakt door zeef- en brekerzand, dat is vrijgekomen bij verwerkers van bouw- en sloopafval, en de toegenomen hoeveelheid reinigingsresiduen. De toename van de hoeveelheid afvalwater is vooral veroorzaakt doordat bedrijven niet meer aan de lozingseisen konden voldoen en het verontreinigde water moesten afvoeren voor fysisch/chemische behandeling. Het meeste gevaarlijk afval komt vrij in de industrie.Voor de vergelijkbaarheid van de gegevens is de indeling in deelstromen gehandhaafd en niet omgezet naar een indeling in sectorplannen van het Landelijk afvalbeheerplan.

Beleid

Voor de gegevens is nog uitgegaan van de meldingen gevaarlijk afval zoals gedaan zijn aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA), op basis van het onderscheid gevaarlijk / niet-gevaarlijk afval geregeld via het BAGA. Per 1 januari 2005 zal bij de meldingen van zowel gevaarlijk afval als niet-gevaarlijk afval voortaan uitgegaan worden van de Europese Afvalstoffenlijst (Eural). Als gevolg van deze nieuwe, binnen Europa uniforme lijst, zullen een aantal afvalstromen van gevaarlijk naar niet-gevaarlijk afval overgaan of van niet-gevaarlijk naar gevaarlijk afval.

Bronnen

  • VROM (2002). Informatiedocument gevaarlijk afval 1998-2000. Ministerie van VROM, Den Haag.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
10
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Gevaarlijk afval per deelstroom, 1990-2003 (indicator 0207, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.