Gevaarlijk afval per deelstroom, 1990-2004

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Sinds 1990 is de hoeveelheid gevaarlijk afval verdrievoudigd. De grootste bijdragen bestaan uit C3-afvalstoffen en afvalwater uit de industrie.

Type afval1990199519992000200220032004
        
 miljoen kg     
        
Totaal1)6228681 5001 7851 7971 6781 715
        
Halogeenarme oplosmiddelen29365873637968
HKW-houdende afvalstoffen26252538393633
Fotografische afvalstoffen16181817161311
Zuren en basen31456572716159
        
Afgewerkte olie2)53405455545250
Oliehoudende sludges106104139165179184191
Verf- en inktafvalstoffen25343837403937
Afvalwater65120319395325262333
Overige organische afvalstoffen95133163181229208211
        
C1-afvalstoffen3)1101001
C2-afvalstoffen3)3287118102128176143
C3-afvalstoffen3)113109353483423313299
        
Verontreinigd straalgrit18292623252216
Ferro en non-ferro afvalstoffen6142628291517
Batterijen1222222
Loodaccu's0253229262734
Gasontladingslampen1222223
        
Specifiek ziekenhuisafval0666776
Zwavelhoudende afvalstoffen2162518181718
        
Niet ingedeeld2253260121163183
        
Bron: LMA.  CBS/MNC/jan06/0207
1) Exclusief scheepsafval en verontreinigde grond.
2) In 1990 behoorde afgewerkte olie formeel niet tot het gevaarlijk (toen nog chemisch) afval.
3) C1-, C2- en C3-afvalstoffen zijn (met zware metalen verontreinigde) vaste anorganische afvalstoffen die niet of moeilijk verwerkbaar zijn en daarom veelal gestort dien(d)en te worden.

Hoeveelheid gevaarlijk afval sinds 1990 verdrievoudigd

De hoeveelheid gemeld gevaarlijk afval is sinds 1990 bijna drie keer zo groot geworden. Een deel van de C1-, C2- en C3-afvalstoffen wordt inmiddels bewerkt ten behoeve van nuttige toepassing. De stijging in de hoeveelheid C3-afvalstoffen is onder andere veroorzaakt door zeef- en brekerzand, dat is vrijgekomen bij verwerkers van bouw- en sloopafval, en de toegenomen hoeveelheid reinigingsresiduen. De toename van de hoeveelheid afvalwater is vooral veroorzaakt doordat bedrijven niet meer aan de lozingseisen konden voldoen en het verontreinigde water moesten afvoeren voor fysisch/chemische behandeling. Het meeste gevaarlijk afval komt vrij in de industrie.
Voor de vergelijkbaarheid van de gegevens is de indeling in deelstromen gehandhaafd en niet omgezet naar een indeling in sectorplannen van het Landelijk afvalbeheerplan.

Beleid

Voor de gegevens is nog uitgegaan van de meldingen gevaarlijk afval zoals gedaan zijn aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA), op basis van het onderscheid gevaarlijk / niet-gevaarlijk afval geregeld via het BAGA.
Per 1 januari 2005 worden de meldingen van zowel gevaarlijk afval als niet-gevaarlijk afval voortaan gedaan op basis van de Europese Afvalstoffenlijst (Eural). Als gevolg van deze nieuwe, binnen Europa uniforme lijst, zullen een aantal afvalstromen van gevaarlijk naar niet-gevaarlijk afval overgaan of van niet-gevaarlijk naar gevaarlijk afval.

Bronnen

  • VROM (2002). Informatiedocument gevaarlijk afval 1998-2000. Ministerie van VROM, Den Haag.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
10
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Gevaarlijk afval per deelstroom, 1990-2004 (indicator 0207, versie 05,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.