Gezondheidsklachten binnenmilieu, 2019-2020

Zevenenvijftig procent van de milieugerelateerde gezondheidsklachten die in 2019 en 2020 bij GGD'en werden gemeld gaan over het binnenmilieu. Schimmels, vocht, plaagdieren en asbest wijzen de melders aan als belangrijkste oorzaken van klachten. De klachten die het vaakst worden gemeld, zijn bezorgdheid, klachten van de ademhalingswegen en hinder.

Gezondheidsklachten door het binnenmilieu

Van de milieugerelateerde gezondheidsklachten die in 2019 en 2020 bij GGD'en werden gemeld gaat 57% over binnenmilieu. De meeste klachten met betrekking tot het binnenmilieu betreffen bezorgdheid (41%), problemen met de ademhalingswegen (20%) en hinder (12%). Bezorgdheid wordt beschouwd als gezondheidsklacht: de melder is bezorgd over het effect op de gezondheid zonder dat daadwerkelijk sprake is van een gezondheidsklacht. Met het opnemen van bezorgdheid als in te voeren klacht worden deze meldingen zichtbaar. De klachten gemeld in 2019 en 2020 verschillen niet wezenlijk van de jaren ervoor.

Oorzaken van gezondheidsklachten door het binnenmilieu

De belangrijkste oorzaken die de melders van klachten aanwijzen zijn schimmels (22%), asbest (10%), plaagdieren (10%) en vocht (8%).

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Gezondheidsklachten binnenmilieu
Omschrijving
Milieu-gerelateerde gezondheidsklachten zijn meldingen van bezorgdheid over de toestand van het binnen- of buitenmilieu, die al dan niet gepaard gaan met hinder of gezondheidsklachten. Veelal doen deze klachten zich heel lokaal voor. Voor de indicator 'gezondheidsklachten binnenmilieu' zijn alleen de gezondheidsklachten die in relatie werden gebracht met het binnenmilieu geanalyseerd.
Verantwoordelijk instituut
RIVM
Berekeningswijze
Veel meldingen van milieugerelateerde gezondheidsklachten komen binnen bij GGD'en. Het ministerie van VWS heeft het RIVM opdracht gegeven om een programma te ontwikkelen waarmee GGD'en op een uniforme manier milieugerelateerde gezondheidsklachten kunnen registreren. Dit programma is in het voorjaar van 2004 gedistribueerd naar alle GGD'en. De berekeningen zijn uitgevoerd op meldingen die zijn gedaan in de jaren 2019 en 2020. De berekeningen specifiek voor binnenmilieu uitgevoerd, aanvullend op de berekeningen die al gedaan waren voor het RIVM rapport 2019-0032 (Meldingen van milieugerelateerde gezondheidsklachten bij GGD'en. Periode 2017 - 2018. DOI: https://doi.org/10.21945/RIVM-2019-0132
Basistabel
In beheer bij RIVM
Geografische verdeling
n.v.t.
Andere variabelen
n.v.t.
Verschijningsfrequentie
Onregelmatig
Achtergrondliteratuur
Meldingen van milieugerelateerde gezondheidsklachten bij GGD'en : Periode 2017 - 2018. A Dusseldor, M Schaap, J Gram, S Schoevaars-Lops, R Jonker. RIVM rapport 2019-0032
Opmerking
Sinds januari 2009 registreren alle GGD'en hun meldingen in het landelijke programma. De verzameling van de gegevens is beschreven in RIVM rapport 2019-0032. Voor de nu gebruikte tabellen zijn de 4558 klachten betrokken die betrekking hebben op het binnenmilieu.
Betrouwbaarheidscodering
'-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
07
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
06
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Gezondheidsklachten binnenmilieu, 2019-2020 (indicator 0346, versie 07,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.