Kosten en financiering

Milieu-investeringen in de industrie en energievoorziening, 1975-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De laatste jaren zijn de milieu-investeringen in de industrie en energievoorziening steeds 4,2% of meer geweest van de totale investeringen bij deze doelgroepen.

Ontwikkeling van milieu-investeringen

Vanwege het soms grillige verloop van de investeringen van bedrijven in de industrie en energievoorziening kunnen conclusies alleen getrokken worden over een lange tijdreeks van gegevens. De afgelopen twintig jaar zijn de milieu-investeringen als percentage van de totale investeringen gemiddeld genomen gestegen. In de jaren zeventig bedroeg het gemiddelde percentage circa 3,3%, in de jaren tachtig 3,7% en in de jaren negentig is dit percentage opgeklommen tot 5,4%. Vanaf 2000 is het aandeel in de totale investeringen lager, maar is het niet onder de 4,2% gekomen.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over milieu-investeringen is te vinden op StatLine (CBS).

Technische toelichting

Technische toelichting

De waarden in de grafiek geven de voortschrijdende gemiddelden over vijf jaar weer. De cijfers hebben betrekking op bedrijven met twintig of meer werkzame personen in de delfstoffenwinning, industrie (exclusief voorbereiding tot recycling) en openbare nutsbedrijven. Vanaf 1997 worden op StatLine (CBS) ook de investeringen gepubliceerd voor bedrijven met tien of meer werkzame personen.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2004). Milieu-investeringen in de industrie en energievoorziening, 1975-2003 (indicator 0425, versie 05 , 14 september 2004 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.