Feiten en cijfers over de leefomgeving in Nederland

gepresenteerd in 439 indicatoren

Uitgelicht

Symposium “De rol van feiten en cijfers in het maatschappelijk debat”

Nieuws
Lees meer

Internationale dag van de Biodiversiteit 2024, ‘be part of the plan’

Nieuws
Lees meer

Broedvogels in Nederland: plussen en minnen

Nieuws
Watersnip
Lees meer

Wereldwaterdag 2024, ‘Water voor vrede’

Nieuws
Foto toont het inschenken van water in een glas vanuit een glazen kan
Lees meer

Onderwerpen

beschermde natuur, natuurtypen, areaaltrends, natuurkwaliteit, NATURA 2000, vegetatie
broeikaseffect, emissietrends, realisatie mitigatiebeleid, biologische indicatoren klimaatverandering, weersextremen
schaalvergroting landbouw, intensivering landbouw, mitigerende maatregelen landbouw, mestproductie, schade aan natuur gerelateerd aan landbouw
overstromingsrisico’s, bebouwing in uiterwaarden, beleving natte natuur

Compendium voor de Leefomgeving

Het Compendium voor de Leefomgeving is een website met feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte in Nederland. Het is een uitgave van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Wageningen University & Research (Wageningen UR).