Energie en milieu

Beschikbaarheid en verbruik van elektriciteit, 1995-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.
  1995 1996 1998 1999 2000 2001
             
  PJ          
Winning 1) 2 2 3 3 4 4
Netto invoer 41 38 42 67 68 62
Productie door de energiesector 224 238 257 242 248 263
Productie door de industrie 27 27 27 25 28 27
Totaal beschikbaar 294 305 329 337 348 356
 
Verbruik door de industrie 129 131 138 140 141 142
Verbruik door huishoudens 71 72 75 76 78 80
Verbruik door de transportsector 5 5 6 6 6 6
Verbruik overig 89 97 110 115 123 128
Totaal verbruik 294 305 329 337 348 356
 
Bron: CBS. CBS/MC/okt02
1) Winning door zon- en windenergie.

Ontwikkeling verbruik van elektriciteit

De tabel illustreert dat de behoefte aan elektriciteit blijft toenemen. De door de geliberaliseerde elektriciteitsmarkt in 1999 ingezette hoge invoer van elektriciteit is in 2001 gedaald. Door deze lagere invoer en een gedaalde elektriciteitsproductie bij de industrie is de elektriciteitsproductie bij de energiesector fors gestegen.

Decentrale elektriciteitsopwekking

Elektriciteit wordt in Nederland voor een groot deel opgewekt in de elektriciteitscentrales. Daarnaast wordt elektriciteit ook decentraal geproduceerd door de industrie, energiedistributiebedrijven, glastuinbouw en gezondheidszorg in onder andere warmtekrachtinstallaties. Met name bij de industrie is de eigen energievoorziening veelal in een afzonderlijk bedrijf ondergebracht. Zo'n bedrijf is veelal een joint-venture van het energiedistributiebedrijf en een grote industriële onderneming en valt als zodanig onder de doelgroep Energievoorziening. In de gevallen dat het niet om afzonderlijke bedrijven gaat, vallen ze onder de doelgroep van de hoofdactiviteit van de onderneming.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over het verbruik energiedragers is te vinden op Statline (CBS).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Beschikbaarheid en verbruik van elektriciteit, 1995-2001 (indicator 0020, versie 03 , 8 oktober 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.