Verbruik van elektriciteit, 1995-2007

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het totale elektriciteitsverbruik is in 2007 met 0,5 procent toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Het verbruik door de industrie is gestegen, terwijl dat van de transportsector een lichte daling vertoont. Er is per saldo minder elektriciteit ingevoerd vanuit het buitenland.

 199520002002200520062007*
       
 miljoen kWh
       
Totaal beschikbaar 1)88 947104 943108 452114 471116 085116 620
Centrale productie58 35054 26862 87166 27264 30367 535
Decentrale productie      
w.v.door joint ventures5 52814 87212 76412 79612 47913 159
 door distributiebedrijven2 4813 8903 8082 5642 5992 658
 overige productie11 19512 99812 62714 54715 24415 658
Invoersaldo11 39318 91516 38218 29321 45917 610
       
Totaal verbruik88 947104 943108 452114 471116 085116 620
Verbruik door de industrie 2)35807 39 57440 23640 40540 45741 229
Verbruik door huishoudens19 70121 80822 81524 23224 23324 294
Verbruik door de transportsector1 4781 6301 5561 6081 6091 580
Verbruik overig (incl. energiebedrijven)31 96041 93243 84448 22649 78749 517
       
 PJ     
       
Totaal verbruik320378390412418420
       
Bron: CBS.CBS/MNC/sept08/0020
1) Energieproductie inclusief de winning van energie (wind-, zonne-energie).
2) Exclusief raffinaderijen en cokesfabrieken.

Elektriciteitsverbruik

Het totale elektriciteitsverbruik is in 2007 met 0,5 procent toegenomen. Het verbruik door de huishoudens en dat van de overige sectoren bleef vrijwel gelijk, terwijl dat van de industrie met 1,9 procent steeg. Het verbruik door de transportsector vertoonde een lichte daling van 1,8 procent.

Beschikbaarheid elektriciteit

De beschikbaarheid van elektriciteit is de som van de productie en het invoersaldo. Het invoersaldo is de invoer minus de uitvoer.
In 2007 is er sprake van een lichte toename van de totale beschikbaarheid van elektriciteit. Zowel centraal (door de elektriciteitscentrales = voormalige SEP-bedrijven), alsook decentraal is er in 2007 veel meer elektriciteit geproduceerd.
Het invoersaldo is in 2007 met ongeveer 18 procent fors gedaald ten opzichte van het jaar ervoor.

Toelichting centrale en decentrale elektriciteitsproductie

Elektriciteit wordt in Nederland voor een groot deel opgewekt in elektriciteitscentrales. Daarnaast wordt elektriciteit ook decentraal geproduceerd door de industrie, energiedistributiebedrijven, glastuinbouw en gezondheidszorg in onder andere warmtekrachtinstallaties. Met name bij de industrie is de eigen energievoorziening veelal in een afzonderlijk bedrijf ondergebracht. Zo'n bedrijf is veelal een joint-venture van het energiedistributiebedrijf en een grote industriële onderneming en valt als zodanig onder de sector Energievoorziening. In de gevallen dat het niet om afzonderlijke bedrijven gaat, vallen ze onder de sector van de hoofdactiviteit van de onderneming. Door nieuwe ontwikkelingen in de elektriciteitssector zullen er in de toekomst opnieuw veranderingen gaan plaatsvinden in de eigendomsvormen van de elektriciteitsproductie-eenheden.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over het verbruik van energiedragers is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Verbruik van elektriciteit.
Omschrijving
Ontwikkeling van de beschikbare hoeveelheid elektriciteit via centrale en decentrale productie en netto invoer. Ontwikkeling van het elektriciteitsverbruik per sector.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek.
Berekeningswijze
Berekening op basis van enkele maand- en kwartaalenquêtes van het CBS en registraties van diverse instellingen als Tennet, Gasunie en EnergieNed. Het artikel Nederlandse energiehuishouding (NEH) (CBS, 2007) geeft een korte beschrijving van de onderzoeksmethode.
Basistabel
StatLine: Energiebalans (CBS, 2008).
Geografische verdeling
Nederland.
Andere variabelen
Er zijn gegevens voor de diverse energiebalansposten (zoals: energiewinning, energie-aanvoer, energie-aflevering, energieverbruik, totale productie, omzettingssaldo, invoer, uitvoer) per bedrijfstak.
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks.
Achtergrondliteratuur
Nederlandse energiehuishouding (NEH) (CBS, 2007)
Opmerking
De gegevens in de tabel zijn niet één-op-één terug te vinden in de Energiebalans van de databank StatLine (CBS, 2008). De volgende berekeningen zijn uitgevoerd op de gegevens in StatLine om tot de cijfers te komen die hierboven worden gepresenteerd:
1. De beschikbaarheid van elektriciteit is berekend op basis van de volgende posten in StatLine: 'Winning' minus 'Omzettingssaldo van warmtekrachtopwekking' plus 'Invoer' minus 'Uitvoer'.
2. Het verbruik van elektriciteit is de som van de posten 'Totaal finaal verbruik' (energetisch en niet-energetisch) en 'Omzettingssaldo van andere omzettingen' (anders dan warmtekrachtopwekking) in StatLine.
Betrouwbaarheidscodering
A (Integrale enquête).

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
27
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
17
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Verbruik van elektriciteit, 1995-2007 (indicator 0020, versie 09,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.