Verbruik van elektriciteit, 1995-2005

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Na een jarenlange stijging is het totale elektriciteitsverbruik in 2005 licht gedaald met 0,3 procent. Het verbruik door de huishoudens daarentegen is relatief sterk toegenomen.

 199520002002200320042005*
       
 mln kWh     
       
Totaal beschikbaar 1)88 947104 943108 452109 965114 625114 293
Centrale productie58 35054 26862 87163 94067 63566 272
Decentrale productie5 52814 87212 76413 37114 02312 642
Productie door distributiebedrijven2 4813 8903 8082 9702 8252 617
Productie overige industrie11 19512 99812 62712 69313 92514 469
Invoersaldo11 39318 91516 38216 99216 21718 293
       
Totaal verbruik88 947104 943108 452109 965114 625114 293
Verbruik door de industrie 2)35807 39 57440 23639 42140 26340 404
Verbruik door huishoudens19 70121 80822 81523 32923 53124 232
Verbruik door de transportsector1 4781 6301 5561 5851 6481 608
Verbruik overig (incl. energiebedrijven)31 96041 93243 84445 63049 18448 048
       
 PJ     
       
Totaal verbruik320378390396413411
       
Bron: CBS.CBS/MNC/sept06/0020
1) Energieproductie inclusief de winning van energie (wind-, zonne-energie).
2) Exclusief raffinaderijen en cokesfabrieken.

Lichte daling totale elektriciteitsverbruik in 2005

Het totale elektriciteitsverbruik is met circa 0,3% afgenomen. De industrie heeft in 2005 iets meer elektriciteit verbruikt dan het jaar ervoor. Het elektriciteitsverbruik van huishoudens is relatief sterk toegenomen. Het verbruik door de transportsector en overige sectoren is iets afgenomen.

Toename invoer en afname elektriciteitsproductie

De beschikbaarheid van elektriciteit is de som van de productie en invoer. Na een jarenlange stijging is er in 2005 sprake van een lichte daling van de totale beschikbaarheid van elektriciteit. De vraag van elektriciteit door de energiebedrijven en overige afnemers is afgenomen. Zowel centraal (door de elektriciteitscentrales = voormalige SEP-bedrijven) als decentraal is in 2005 minder elektriciteit geproduceerd. De netto invoer (invoersaldo) echter, is in 2005 met 12,8% fors gestegen.

Toelichting centrale en decentrale elektriciteitsopwekking

Elektriciteit wordt in Nederland voor een groot deel opgewekt in elektriciteitscentrales. Daarnaast wordt elektriciteit ook decentraal geproduceerd door de industrie, energiedistributiebedrijven, glastuinbouw en gezondheidszorg in onder andere warmtekrachtinstallaties. Met name bij de industrie is de eigen energievoorziening veelal in een afzonderlijk bedrijf ondergebracht. Zo'n bedrijf is veelal een joint-venture van het energiedistributiebedrijf en een grote industriële onderneming en valt als zodanig onder de doelgroep Energievoorziening. In de gevallen dat het niet om afzonderlijke bedrijven gaat, vallen ze onder de doelgroep van de hoofdactiviteit van de onderneming. Door nieuwe ontwikkelingen in de elektriciteitssector zullen er in de toekomst opnieuw veranderingen gaan plaatsvinden in de eigendomsvormen van de elektriciteitsproductie-eenheden.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over het verbruik energiedragers is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
De gegevens in de tabel hierboven zijn niet één-op-één terug te vinden in de databank StatLine van het CBS (CBS, 2006). Er zijn de volgende berekeningen uitgevoerd op de gegevens in StatLine om tot de cijfers te komen die hierboven worden gepresenteerd:1. De beschikbaarheid van elektriciteit is de som van de posten 'Winning' en 'Omzettingssaldo van warmtekrachtopwekking' in StatLine.2. Het invoersaldo is gelijk aan de post 'Aanvoer minus aflevering' in StatLine.3. Het verbruik van elektriciteit is de som van de posten 'Totaal finaal verbruik' (energetisch en niet-energetisch) en 'Omzettingssaldo van andere omzettingen' (anders dan warmtekrachtopwekking) in StatLine.De gegevens van de jaren 1995 tot en met 2003 wijken (gedeeltelijk) af van die in de vorige versie van deze indicator. Dit is een gevolg van een revisie van de Energiebalans (zie ook: CBS, 2005).
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
27
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
17
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Verbruik van elektriciteit, 1995-2005 (indicator 0020, versie 06,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.