Verbruik van elektriciteit, 1995-2006

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het totale elektriciteitsverbruik is in 2006 met 1,4 procent toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Het verbruik door de industrie, huishoudens en transportsector bleef vrijwel gelijk, terwijl dat van de overige sectoren steeg.

 199520002002200420052006
       
 mln kWh     
       
Totaal beschikbaar 1)88 947104 943108 452114 625114 471116 085
Centrale productie58 35054 26862 87167 63566 27264 303
Decentrale productie (joint ventures)5 52814 87212 76414 02312 79612 479
Productie door distributiebedrijven2 4813 8903 8082 8252 5642 599
Overige productie11 19512 99812 62713 92514 54715 244
Invoersaldo11 39318 91516 38216 21718 29321 459
       
Totaal verbruik88 947104 943108 452114 625114 471116 085
Verbruik door de industrie 2)35807 39 57440 23640 26340 40540 457
Verbruik door huishoudens19 70121 80822 81523 53124 23224 233
Verbruik door de transportsector1 4781 6301 5561 6481 6081 609
Verbruik overig (incl. energiebedrijven)31 96041 93243 84449 18448 22649 787
       
 PJ     
       
Totaal verbruik320378390413412418
       
Bron: CBS.CBS/MNC/jan08/0020
1) Energieproductie inclusief de winning van energie (wind-, zonne-energie).
2) Exclusief raffinaderijen en cokesfabrieken.

Elektriciteitsverbruik in 2006 toegenomen

Het totale elektriciteitsverbruik is in 2006 met 1,4 procent toegenomen. Het verbruik van de industrie, huishoudens en transportsector is vrijwel gelijk gebleven, terwijl dat van de overige sectoren met 3,2 procent is toegenomen.

Forse toename invoer

De beschikbaarheid van elektriciteit is de som van de productie en de netto invoer (invoersaldo).
In 2006 is er sprake van een toename van de totale beschikbaarheid van elektriciteit. Centraal (door de elektriciteitscentrales = voormalige SEP-bedrijven) is er in 2006 minder elektriciteit geproduceerd, maar decentraal is er sprake van een lichte toename (CBS, 2007b). De netto invoer is in 2006 met ruim 17 procent fors gestegen ten opzichte van het jaar ervoor.

Toelichting centrale en decentrale elektriciteitsopwekking

Elektriciteit wordt in Nederland voor een groot deel opgewekt in elektriciteitscentrales. Daarnaast wordt elektriciteit ook decentraal geproduceerd door de industrie, energiedistributiebedrijven, glastuinbouw en gezondheidszorg in onder andere warmtekrachtinstallaties. Met name bij de industrie is de eigen energievoorziening veelal in een afzonderlijk bedrijf ondergebracht. Zo'n bedrijf is veelal een joint-venture van het energiedistributiebedrijf en een grote industriële onderneming en valt als zodanig onder de sector Energievoorziening. In de gevallen dat het niet om afzonderlijke bedrijven gaat, vallen ze onder de sector van de hoofdactiviteit van de onderneming. Door nieuwe ontwikkelingen in de elektriciteitssector zullen er in de toekomst opnieuw veranderingen gaan plaatsvinden in de eigendomsvormen van de elektriciteitsproductie-eenheden.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over het verbruik van energiedragers is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Verbruik van elektriciteit.
Omschrijving
Ontwikkeling van de beschikbare hoeveelheid elektriciteit via centrale en decentrale productie en netto invoer. Ontwikkeling van het elektriciteitsverbruik per sector.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek.
Berekeningswijze
Berekening op basis van enkele maand- en kwartaalenquêtes van het CBS en registraties van diverse instellingen als Tennet, Gasunie en EnergieNed.
Basistabel
StatLine: Energiebalans (CBS, 2007).
Geografische verdeling
Nederland.
Andere variabelen
Er zijn gegevens voor de diverse energiebalansposten (zoals: energiewinning, energie-aanvoer, energie-aflevering, energieverbruik, totale productie, omzettingssaldo, invoer, uitvoer) per bedrijfstak.
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks.
Achtergrondliteratuur
Het artikel Nederlandse energiehuishouding (NEH) (CBS, 2007b) geeft een korte beschrijving van de onderzoeksmethode.CBS (2007c). Daling elektriciteitsproductie zet door in 2006. Webmagazine, 30 juli 2007. CBS, Voorburg/Heerlen.
Opmerking
De gegevens in deze indicator zijn niet één-op-één terug te vinden in de tabel Energiebalans van de databank StatLine (CBS, 2007a). De volgende berekeningen zijn uitgevoerd op de gegevens in StatLine om tot de cijfers te komen die hierboven worden gepresenteerd:1. De beschikbaarheid van elektriciteit is de som van de posten 'Winning' en 'Omzettingssaldo van warmtekrachtopwekking' in StatLine.2. Het invoersaldo is gelijk aan de post 'Aanvoer minus aflevering' in StatLine.3. Het verbruik van elektriciteit is de som van de posten 'Totaal finaal verbruik' (energetisch en niet-energetisch) en 'Omzettingssaldo van andere omzettingen' (anders dan warmtekrachtopwekking) in StatLine.
Betrouwbaarheidscodering
A (Integrale enquête).

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
28
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
17
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Verbruik van elektriciteit, 1995-2006 (indicator 0020, versie 08,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.