Verbruik van elektriciteit, 1995-2008

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het totale elektriciteitsverbruik is in 2008 met 0,6 procent toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Vooral door de huishoudens is meer elektriciteit verbruikt; het verbruik door de industrie bleef vrijwel gelijk. Er is per saldo minder elektriciteit ingevoerd vanuit het buitenland.

 199520002005200620072008*
       
 miljoen kWh
       
Totaal beschikbaar 1)88 947104 943114 471116 085118 463119 226
Centrale productie58 35054 26866 27264 303 67 53564 793
Decentrale productie      
w.v.door joint ventures5 52814 87212 79612 47913 28113 882
 door distributiebedrijven2 4813 8902 5642 5992 6262 367
 overige productie11 19512 99814 54715 24417 41022 332
Invoersaldo11 39318 91518 29321 45917 61015 851
       
Totaal verbruik88 947104 943114 471116 085118 463119 226
Verbruik door de industrie 2)35807 39 57440 40540 45741 25741 240
Verbruik door huishoudens19 70121 80824 23224 23324 29324 798
Verbruik door de transportsector1 4781 6301 6081 6091 5801 612
Verbruik overig (incl. energiebedrijven)31 96041 93248 22649 78751 33351 576
       
 PJ     
       
Totaal verbruik320378412418426429
  
Bron: CBS.CBS/MNC/sept09/0020
1) Energieproductie inclusief de winning van energie (wind-, zonne-energie).
2) Exclusief raffinaderijen en cokesfabrieken.
N.B. Voor 2008 gaat het om voorlopige cijfers.

Elektriciteitsverbruik

Het totale elektriciteitsverbruik is in 2008 (voorlopig cijfer) met 0,6 procent toegenomen. Het verbruik door de industrie bleef vrijwel gelijk, terwijl dat van de huishoudens met 2,1 procent steeg. Ook het verbruik door de transportsector nam toe, en wel met 1,0 procent. De stijging van het verbruik bij de overige sectoren, inclusief de energiebedrijven, bedroeg 0,5 procent.

Beschikbaarheid elektriciteit

De beschikbaarheid van elektriciteit is de som van de productie en het invoersaldo. Het invoersaldo is de invoer minus de uitvoer.
In 2008 (voorlopig cijfer) is er sprake van een lichte toename van de totale beschikbaarheid van elektriciteit. Zowel centraal (door de elektriciteitscentrales = voormalige SEP-bedrijven), alsook decentraal is er in 2008 meer elektriciteit geproduceerd.
Het invoersaldo is in 2008 met ongeveer 10 procent fors gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Dit is het tweede opeenvolgende jaar dat het invoersaldo flink afneemt.

Toelichting centrale en decentrale elektriciteitsproductie

Elektriciteit wordt in Nederland voor een groot deel opgewekt in elektriciteitscentrales. Daarnaast wordt elektriciteit ook decentraal geproduceerd door de industrie, energiedistributiebedrijven, glastuinbouw en gezondheidszorg in onder andere warmtekrachtinstallaties. Met name bij de industrie is de eigen energievoorziening veelal in een afzonderlijk bedrijf ondergebracht. Zo'n bedrijf is veelal een joint-venture van het energiedistributiebedrijf en een grote industriële onderneming en valt als zodanig onder de sector Energievoorziening. In de gevallen dat het niet om afzonderlijke bedrijven gaat, vallen ze onder de sector van de hoofdactiviteit van de onderneming. Door nieuwe ontwikkelingen in de elektriciteitssector zullen er in de toekomst opnieuw veranderingen gaan plaatsvinden in de eigendomsvormen van de elektriciteitsproductie-eenheden.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over het verbruik van energiedragers is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Verbruik van elektriciteit.
Omschrijving
Ontwikkeling van de beschikbare hoeveelheid elektriciteit via centrale en decentrale productie en netto invoer. Ontwikkeling van het elektriciteitsverbruik per sector.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek.
Berekeningswijze
Berekening op basis van enkele maand- en kwartaalenquêtes van het CBS en registraties van diverse instellingen als Tennet, Gasunie en EnergieNed. Het artikel Nederlandse energiehuishouding (NEH) (CBS, 2007) geeft een korte beschrijving van de onderzoeksmethode.
De gegevens in de tabel zijn niet één-op-één terug te vinden in de Energiebalans van de databank StatLine (CBS, 2009). De volgende berekeningen zijn uitgevoerd op de gegevens in StatLine om tot de cijfers te komen die hierboven worden gepresenteerd:
1. De beschikbaarheid van elektriciteit is berekend op basis van de volgende posten in StatLine: 'Winning' minus 'Omzettingssaldo van warmtekrachtopwekking' plus 'Invoer' minus 'Uitvoer'.
2. Het verbruik van elektriciteit is de som van de posten 'Totaal finaal verbruik' (energetisch en niet-energetisch) en 'Omzettingssaldo van andere omzettingen' (anders dan warmtekrachtopwekking) in StatLine.
Basistabel
StatLine: Energiebalans (CBS, 2009).
Geografische verdeling
Nederland.
Andere variabelen
Er zijn gegevens voor de diverse energiebalansposten (zoals: energiewinning, energie-aanvoer, energie-aflevering, energieverbruik, totale productie, omzettingssaldo, invoer, uitvoer) per bedrijfstak.
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks.
Achtergrondliteratuur
Nederlandse energiehuishouding (NEH) (CBS, 2007)
Betrouwbaarheidscodering
A (Integrale enquête).

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
28
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
17
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Verbruik van elektriciteit, 1995-2008 (indicator 0020, versie 11,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.