Beschikbaarheid en verbruik van elektriciteit, 1995-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

 199519961998199920002001
       
 PJ     
Winning 1)223344
Netto invoer413842676862
Productie door de energiesector224238257242248263
Productie door de industrie272727252827
Totaal beschikbaar294305329337348356
 
Verbruik door de industrie129131138140141142
Verbruik door huishoudens717275767880
Verbruik door de transportsector556666
Verbruik overig8997110115123128
Totaal verbruik294305329337348356
 
Bron: CBS.CBS/MC/okt02
1) Winning door zon- en windenergie.

Ontwikkeling verbruik van elektriciteit

De tabel illustreert dat de behoefte aan elektriciteit blijft toenemen. De door de geliberaliseerde elektriciteitsmarkt in 1999 ingezette hoge invoer van elektriciteit is in 2001 gedaald. Door deze lagere invoer en een gedaalde elektriciteitsproductie bij de industrie is de elektriciteitsproductie bij de energiesector fors gestegen.

Decentrale elektriciteitsopwekking

Elektriciteit wordt in Nederland voor een groot deel opgewekt in de elektriciteitscentrales. Daarnaast wordt elektriciteit ook decentraal geproduceerd door de industrie, energiedistributiebedrijven, glastuinbouw en gezondheidszorg in onder andere warmtekrachtinstallaties. Met name bij de industrie is de eigen energievoorziening veelal in een afzonderlijk bedrijf ondergebracht. Zo'n bedrijf is veelal een joint-venture van het energiedistributiebedrijf en een grote industriële onderneming en valt als zodanig onder de doelgroep Energievoorziening. In de gevallen dat het niet om afzonderlijke bedrijven gaat, vallen ze onder de doelgroep van de hoofdactiviteit van de onderneming.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over het verbruik energiedragers is te vinden op Statline (CBS).

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
27
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
17
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Beschikbaarheid en verbruik van elektriciteit, 1995-2001 (indicator 0020, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.