Beschikbaarheid en verbruik van elektriciteit, 1995-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De vraag naar elektriciteit blijft toenemen. De elektriciteitsproductie bij de energiesector is fors toegenomen.

 199519981999200020012002
 PJ     
Winning1)233444
Netto invoer414366686259
Productie door de energiesector224256242249260265
Productie door de industrie242421222121
Totaal beschikbaar291325332342347349
       
Verbruik door de industrie129138140141141143
Verbruik door huishoudens717577788084
Verbruik door de transportsector5.35.96.06.05.75.6
Verbruik overig89111114122126124
Totaal verbruik294329337347353357
      
Bron: CBS.CBS/MC/okt03/0020
1) Winning door zon- en windenergie.

Ontwikkeling verbruik van elektriciteit

De behoefte aan elektriciteit blijft toenemen. De door de geliberaliseerde elektriciteitsmarkt in 1999 ingezette hoge invoer van elektriciteit is in 2001 en 2002 gedaald. Door deze lagere invoer en een gedaalde elektriciteitsproductie bij de industrie is de elektriciteitsproductie bij de energiesector fors gestegen.

Decentrale elektriciteitsopwekking

Elektriciteit wordt in Nederland voor een groot deel opgewekt in de elektriciteitscentrales. Daarnaast wordt elektriciteit ook decentraal geproduceerd door de industrie, energiedistributiebedrijven, glastuinbouw en gezondheidszorg in onder andere warmtekrachtinstallaties. Met name bij de industrie is de eigen energievoorziening veelal in een afzonderlijk bedrijf ondergebracht. Zo'n bedrijf is veelal een joint-venture van het energiedistributiebedrijf en een grote industriële onderneming en valt als zodanig onder de doelgroep Energievoorziening. In de gevallen dat het niet om afzonderlijke bedrijven gaat, vallen ze onder de doelgroep van de hoofdactiviteit van de onderneming.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over het verbruik energiedragers is te vinden op Statline (CBS).

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
27
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
17
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Beschikbaarheid en verbruik van elektriciteit, 1995-2002 (indicator 0020, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.