Energie en milieu

Beschikbaarheid en verbruik van elektriciteit, 1995-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De vraag naar elektriciteit blijft toenemen. De elektriciteitsproductie bij de energiesector is fors toegenomen.

  1995 1998 1999 2000 2001 2002
  PJ          
Winning1) 2 3 3 4 4 4
Netto invoer 41 43 66 68 62 59
Productie door de energiesector 224 256 242 249 260 265
Productie door de industrie 24 24 21 22 21 21
Totaal beschikbaar 291 325 332 342 347 349
             
Verbruik door de industrie 129 138 140 141 141 143
Verbruik door huishoudens 71 75 77 78 80 84
Verbruik door de transportsector 5.3 5.9 6.0 6.0 5.7 5.6
Verbruik overig 89 111 114 122 126 124
Totaal verbruik 294 329 337 347 353 357
           
Bron: CBS. CBS/MC/okt03/0020
1) Winning door zon- en windenergie.

Ontwikkeling verbruik van elektriciteit

De behoefte aan elektriciteit blijft toenemen. De door de geliberaliseerde elektriciteitsmarkt in 1999 ingezette hoge invoer van elektriciteit is in 2001 en 2002 gedaald. Door deze lagere invoer en een gedaalde elektriciteitsproductie bij de industrie is de elektriciteitsproductie bij de energiesector fors gestegen.

Decentrale elektriciteitsopwekking

Elektriciteit wordt in Nederland voor een groot deel opgewekt in de elektriciteitscentrales. Daarnaast wordt elektriciteit ook decentraal geproduceerd door de industrie, energiedistributiebedrijven, glastuinbouw en gezondheidszorg in onder andere warmtekrachtinstallaties. Met name bij de industrie is de eigen energievoorziening veelal in een afzonderlijk bedrijf ondergebracht. Zo'n bedrijf is veelal een joint-venture van het energiedistributiebedrijf en een grote industriële onderneming en valt als zodanig onder de doelgroep Energievoorziening. In de gevallen dat het niet om afzonderlijke bedrijven gaat, vallen ze onder de doelgroep van de hoofdactiviteit van de onderneming.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over het verbruik energiedragers is te vinden op Statline (CBS).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2003). Beschikbaarheid en verbruik van elektriciteit, 1995-2002 (indicator 0020, versie 04 , 17 oktober 2003 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.