Verkeersprestaties motorvoertuigen, 1980-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Ontwikkelingen

Het totaal aantal voertuigkilometers (verkeersprestatie) van personenauto's is ten opzichte van 1980 met bijna 70% toegenomen tot 103 miljard km. De verkeersprestatie van bestelauto's bedroeg in 2001 ruim 17 miljard km dat betekent meer dan viermaal zoveel kilometers als in 1980. Zware bedrijfsvoertuigen legden in 2001 bijna 8 miljard kilometer af binnen Nederland, een toename van 35% ten opzichte van 1980.

Methodiek

De cijfers hebben betrekking op verkeersprestaties op Nederlands gebied.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over verkeerprestaties is te vinden op Statline (CBS).

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
27
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
23
versie‎
21
versie‎
20
versie‎
19
versie‎
18
versie‎
13
versie‎
11
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Verkeersprestaties motorvoertuigen, 1980-2001 (indicator 0027, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.